คลัีงเก็บรายวัน: มกราคม 27, 2011

ปิ๊ก ฝากหิน ชัยประสิทธิ์ วง ฆราวาส

รวมพลังฯ ตอน20 ร้อยหลากสีกวีศิลป-หลงมาร์ค ปานจะแหก ..าก ดม


CDเพลงฆราวาส#๗ “คนกู้ชาติ”

พอสงคราม สงบ เลิกรบพุ่ง
ป่าพยุง บ่อน สินค้า หนีภาษี
‘หมาตัวไหน ย้ายหมุดกลับ สลับที่
แนวเขตสี่- สิบหก ยกให้ไป

ร้อยหลากสีกวีศิลป – หลงมาร์ค ปานจะแหก ..าก ดม
บทเพลง สายน้ำแห่งความดี – ศิลปิน วงฆราวาส # 7 รวมพลคนกู้ชาติ

http://wp.me/p3uK8h-Ip
ร้อยหลากสีกวีศิลป, สายน้ำแห่งความดี, วงฆราวาส
อ่านเพิ่มเติม