คลังเก็บหมวดหมู่: Khonsamun

หมอแอร์ – ประเทศไทย ตำรวจหญิง นี่เป็น ต้นกล้า 泰国 女警 ,很 萌

หมอแอร์-ประเทศไทย ตำรวจหญิง นี่เป็น ต้นกล้า 泰国 女警 ,很 萌


หมอแอร์ - ประเทศไทย ตำรวจหญิง นี่เป็น ต้นกล้า Thailand  Policewoman  , It is  Sprout
หมอแอร์-ประเทศไทย ตำรวจหญิง นี่เป็น ต้นกล้า 泰国 女警 ,很 萌

หมอแอร์

ประเทศไทย
ตำรวจหญิง
นี่เป็น
ต้นกล้า

泰国
女警
,很

Thailand
Policewoman
, It is
Sprout

http://goo.gl/KGD3WW
ตำรวจหญิง, หมอแอร์, ตำรวจหญิง นี่เป็น ต้นกล้า, 泰国 女警 ,很 萌
อ่านเพิ่มเติม

คติพจน์ Motto - Samunchon Khonsamun สามัญชน

คติพจน์ Motto – Samunchon Khonsamun สามัญชน“…รู้สึก…แลลึกซึ้ง
ซึ่งสำเนียง เสียงภายใน…
ซึมซับ สู่ตับไต
ไหลรินสู่ รูทวาร”

“สำเนียง เสียงภายใน
ไหลรินสู่ รูทวาร…
ซึ่งแลลึก รู้สึกซ่าน
ซึ้งซึมซับ สู่ตับไต”

“…แลซึ้ง…ซึ่งสำเนียง
รู้สึกเสียง ลึกภายใน…
สู่รู ทวารไหล
รินสู่ไต ตับซับซึม”

Samunchon Khonsamun
สามัญชน 1 กันยายน ’57
🙏❤️💋😘🐸🐠🐬🐞🌐🌀
https://wp.me/p3uK8h-RJ

#คติพจน์_Motto , Samunchon Khonsamun, สามัญชน
อ่านเพิ่มเติม

Samunchon Khonsamun สามัญชน


Samunchon Khonsamun สามัญชน
Except for These Chains – ยกเว้นสำหรับโซ่เหล่านี้ – Artist/Photographer: Pacific Press

Samunchon Khonsamun

สามัญชน

สามัญชน คนสามัญ มี มือ ไม้
คนสามัญ คันมือใคร่ ได้ขีดเขียน
สามัญชน คนคันมือ คอยติเตียน
คือบทเรียน เขียนตำนาน คนคันมือ

Samunchon Khonsamun
สามัญชน 7-04-2556
http://goo.gl/xIzsy1

เครดิตภาพ : goodsalt

Except for These Chains

http://s4.jcg.co/frame/pppas0579.jpg
http://657824807.r.cdn77.net/frame/pppas0579.jpg