คลังเก็บรายเดือน: สิงหาคม 2014

พระจิตนั้น นิรันดร์กาล


พระจิตนั้น นิรันดร์กาล
Apostle Paul Imprisoned – Artist/Photographer: Lars Justinen Image ID: lwjas0201

พระจิตนั้น นิรันดร์กาล

ถ้วนทั่ว ทุกตัวตน
จนเบื้องท้าย หมายสวรรค์
จิตโพล่ง ดั่งฉับพลัน
พระจิตนั้น นิรันดร์กาล

ลิงค์ย่อ : http://goo.gl/sZW2ol

พระจิตนั้น นิรันดร์กาล

ตัวตน ชนสามัญ
สู่ชนชั้น สามัญชน
ถ้วนทั่ว ทุกตัวตน
จากเบื้องต้น จนเบื้องปลาย

ชนชั้น สามัญชน
ทุกตนเกิด แก่ เจ็บ ตาย
สุข ทุกข์ จนเบื้องท้าย
จิตตั้งหมาย กายตั้งมั่น

ถ้วนทั่ว ทุกตัวตน
จนเบื้องท้าย หมายสวรรค์
จิตโพล่ง ดั่งฉับพลัน
พระจิตนั้น นิรันดร์กาล

Samunchon Khonsamun
สามัญชน 19-05-2556
http://goo.gl/sZW2ol

เครดิตภาพ : goodsalt

Apostle Paul Imprisoned
อัครทูตเปาโล ถูกขัง

http://s2.jcg.co/frame/lwjas0201.jpg
http://657824807.r.cdn77.net/frame/lwjas0201.jpg

Samunchon Khonsamun สามัญชน


Samunchon Khonsamun สามัญชน
Except for These Chains – ยกเว้นสำหรับโซ่เหล่านี้ – Artist/Photographer: Pacific Press

Samunchon Khonsamun

สามัญชน

สามัญชน คนสามัญ มี มือ ไม้
คนสามัญ คันมือใคร่ ได้ขีดเขียน
สามัญชน คนคันมือ คอยติเตียน
คือบทเรียน เขียนตำนาน คนคันมือ

Samunchon Khonsamun
สามัญชน 7-04-2556
http://goo.gl/xIzsy1

เครดิตภาพ : goodsalt

Except for These Chains

http://s4.jcg.co/frame/pppas0579.jpg
http://657824807.r.cdn77.net/frame/pppas0579.jpg