คลังเก็บป้ายกำกับ: UNSC

REUTERS PICTURES 2 DAYS AGO Kasit Piromya, Minister of Foreign Affairs of Thailand

14 February 2011 Statement by Kasit Piromya,at UNSC ถ้อยแถลงของ ฯพณฯ นายกษิต ภิรมย์


Kasit Piromya, Minister of Foreign Affairs of Thailand,
REUTERS PICTURES 2 DAYS AGO

Kasit Piromya, Minister of Foreign Affairs of Thailand, addresses the media during a Security Council news conference at the United Nations in New York, February 14, 2011.


Statement by His Excellency Mr. Kasit Piromya, Minister of Foreign Affairs of Thailand, at the United Nations Security Council, New York, 14 February 2011
ถ้อยแถลงของ ฯพณฯ นายกษิต ภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศต่อคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ นครนิวยอร์ก ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

http://wp.me/p3uK8h-I3
Kasit Piromya, UNSC, ถ้อยแถลง, กษิต ภิรมย์
อ่านเพิ่มเติม

14/2/2011 DPM HOR Namhong-s Speech at the UN Security Council ถ้อยแถลงฮอร์ นัมฮง ที่ UNSC

14/2/2011 DPM HOR Namhong-s Speech at the UN Security Council ถ้อยแถลงฮอร์ นัมฮง ที่ UNSC


14/2/2011 DPM HOR Namhong-s Speech at the UN Security Council ถ้อยแถลงฮอร์ นัมฮง ที่ UNSC

HOR Namhong-s Speech at the UN Security Council ถ้อยแถลงฮอร์ นัมฮง ที่ UNSC

http:\\www.mfaic.gov.kh/mofa/MasterPages/greeict_menu/images/mofa-banner-amination-970-x-124.gif” alt=”” width=”630″ height=”81″ border=”0″

http:\\www.pressocm.gov.kh/icon_images/ocm_header_01.jpg
http:\\www.pressocm.gov.kh/icon_images/ocm_header_02.jpg

Office of The Council of Ministers
DPM HOR Namhong’s Speech at the UN Security Council 14/2/2011

ถ้อยแถลงของนายฮอร์ นัมฮง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชา ในที่ประชุมคณะมนตรีความมั่นคง วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
[MV] Somtous prous min jong khernh bong chir jab by Takma
Khmer Song

http://wp.me/p3uK8h-I4
HOR Namhong’s Speech, UN Security Council, ถ้อยแถลงฮอร์ นัมฮง, UNSC
อ่านเพิ่มเติม