คลังเก็บป้ายกำกับ: supermoon

Irshad Km ได้เพิ่มรูปภาพใหม่ 16 ภาพ 15 พฤศจิกายน 2559 เวลา 1:06 น. · Super Moon Photos

ซุปเปอร์นายก – ยิ่งลักษณ์ ทักษิณ ชินวัตร


ซุปเปอร์นายก

ซุปเปอร์ผ่องจันทร์ส่องหล้า
จันทร์โอชา อย่าหมาย ผ่อง
ซุปเปอร์แม้ว ยิ่งลักษณ์ปอง
เพียงสอง ซุปเปอร์นายกไทย

สามัญชน
๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

http://wp.me/p3uK8h-3xJ
ซุปเปอร์มูน, ซุปเปอร์แม้ว, ซุปเปอร์นายก, supermoon
อ่านเพิ่มเติม

Theerarat Samrejvanich 14 พฤศจิกายน 2559 เวลา 23:59 น. · ลอยกระทง ๒๕๕๙ 🌺🌼👑🌸🌺 ขอบคุณช่างภาพกิตติมศักดิ์ Arayapum As 🙏🏻 — ที่ บ้านริมคลองประเวศบุรีรมย์

จันทร์เอ๋ย จันทร์โอชา อย่าหมายแม้ว ซุปเปอร์มูน


ซุปเปอร์มูน

จันทร์ จ๋า จันทร์ วิ เศษ
จงเสกสรร จันทร์ ส่องหล้า
จันทร์เอ๋ย จันทร์ โอ ชา
อย่าหมายแม้ว ซุปเปอร์มูน

สามัญชน
๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

http://wp.me/p3uK8h-3wp
#ซูเปอร์มูน, จันทร์ส่องหล้า, จันทร์โอชา, จันทร์วิเศษ, ซุปเปอร์มูน, supermoon
อ่านเพิ่มเติม