คลังเก็บป้ายกำกับ: แผ่นดินไทย

หนาแน่น!! พันธมิตรฯชุมนุมขับไล่ รบ.ขายชาติ ดูภาพชุดจาก Manager Multimedia ดูวีดีโอประกอบจาก Manager Multimedia โดย MGR Online 23 มีนาคม 2554 06:43 น.

รวมพลังฯ 30 : ถามคนไทย แผ่นดินไทย สุดแผ่นดิน – ศิลปินร็อค Rose M โรส เมขลา


หนาแน่น!! พันธมิตรฯชุมนุมขับไล่ รบ.ขายชาติ ดูภาพชุดจาก Manager Multimedia ดูวีดีโอประกอบจาก Manager Multimedia โดย MGR Online 23 มีนาคม 2554 06:43 น.

ศิลปินร็อค Rose M โรส เมขลา

ศิลปินร็อค Rose M โรส เมขลา

01/02/54 21.20น. ช่วงที่31 รวมพลังปกป้องแผ่นดิน ณ สะพานมัฆวานรังสรรค์ โดยศิลปิน “โรส เมขลา”
ฟังเพลงถามคนไทย แผ่นดินไทย สุดแผ่นดิน – ศิลปินร็อค Rose M โรส เมขลา
ฟังเพลงสุดแผ่นดิน – บรรเลง โดย วงดนตรีสากลกองดุริยางค์ทหารบก

http://wp.me/p3uK8h-IN
ถามคนไทย, แผ่นดินไทย, สุดแผ่นดิน, ศิลปินร็อค Rose M, โรส เมขลา, rose
อ่านเพิ่มเติม

แผ่นดินไทย รัฐเตือนภัยลำดับ 79


Failed States
Index 2009

http://www.fundforpeace.org/web/index.php?option=com_content&task=view&id=99&Itemid=323

รัฐที่ล้มเหลว หรือ (ภาษาอังกฤษ:Failed State) หมายถึง รัฐ ที่ไม่สามารถบริหารการปกครองได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่สามารถดำรงรักษาไว้ซึ่งความสงบเรียบร้อยภายใน มีความขัดแย้งทางการเมืองและสังคมอย่างรุนแรง มีการเปลี่ยนรัฐบาลบ่อย รัฐบาลและกลไกรัฐขาดความมั่นคงและประสิทธิภาพ จนไม่สามารถบริหารประเทศและแก้ปัญหาต่างๆ ให้ประสบผลสำเร็จได้ [1]

อ่านเพิ่มเติม