คลังเก็บป้ายกำกับ: พุทธะอิสระ

มจร ขอนแก่น ประกาศร่วมลงอุกเขปนียกรรม’พระพุทธะอิสระ’


มจร ขอนแก่น ประกาศร่วมลงอุกเขปนียกรรม’พระพุทธะอิสระ’ |matichon วันที่: 3 เม.ย. 59 เวลา: 12:42 น.

มจร ขอนแก่น ประกาศร่วมลงอุกเขปนียกรรม’พระพุทธะอิสระ’
|matichon
วันที่: 3 เม.ย. 59 เวลา: 12:42 น.

http:\\chonsamun.com/wp-content/uploads/2016/04/chonsamun108_แถลงการณ์มจร.jpg

เนื่องจาก พุทธอิสระ (พระสุวิทย์ ธีรธมฺโม) ซึ่งเป็นผู้ว่ายาก สอนยาก เก้อยาก มีพฤติกรรมยุสงฆ์ให้แตกกัน ประจบสอพลอฆราวาส ยอมให้ฆราวาสบงการชี้นำทำลาย ให้เกิดความเสียหายแก่พระพุทธศาสนา

http://wp.me/p7cLjG-aD
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, อุกเขปนียกรรม, พุทธะอิสระ
อ่านเพิ่มเติม

นิมนต์‘พระสงฆ์’ ทั่วปท.ร่วมพิธีลง อุกเขปนียกรรม โดย ไทยรัฐฉบับพิมพ์ 31 มี.ค. 2559 07:30

เครือข่ายพระสังฆาธิการฯนิมนต์สงฆ์ทั่วปท.ลงอุกเขปนียกรรม พุทธะอิสระ


ด้วยเป็นที่ปรากฏชัดเจนต่อสาธารณะว่า พระสุวิทย์ ธีรธมฺโม (พุทธะอิสระ) วัดอ้อน้อย อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
แม้อาศัยสงฆ์ในสังมณฑลไทย อุปสมบทในพระพุทธศาสนา
เป็นผู้หัวดื้อ ว่ายากสอนยากได้สมคบคฤหัสถ์ ด้วยการสมคบอันไม่สมควร ตะเกียกตะกายทำลายสงฆ์ เป็นผู้ก่อความบาดหมาง ก่อการทะเลาะ ก่อการวิวาท ทำความอื้อฉาว ก่ออธิกรณ์ในสงฆ์
เป็นภิกษุพาล สันดานหยาบ รุกรานพระเถระ ไม่ฉลาดในธรรม มีอาบัติมาก มีมารยาทไม่สมควร มีความประพฤติเป็นที่รังเกียจต่อคณะสงฆ์

http://wp.me/p7cLjG-8H
เครือข่ายพระสังฆาธิการแห่งคณะสงฆ์ไทย, อุกเขปนียกรรม, พระสุวิทย์, พุทธะอิสระ
อ่านเพิ่มเติม

ทุบโต๊ะข่าว Amarin TV 34 – เพราะไม่ใช่อลัชชี เลยโดนไล่?

พุท_ธะ หัวกรวย 2


อุกเขปะ พุท_ธะ พุทโถ
อ เป หิ อ ภิ โธ่ โ ถ ถุ ย!
ยกจากหมู่แยกห_าลาไล่อ้ายทุย
พุท_ธะจุ้น พุท_ธะจุ๊ย แล้ว นะจ๊ะ

อาเมน

samunchon
25 มีนาคม 2016
http://wp.me/p7cLjG-7a
พุทธะอิสระ
อ่านเพิ่มเติม

'พุทธะอิสระ' ท้า 'ท่านเจ้าคุณ' วัดดัง รีบนัดม็อบพระเคลือนไหว

พุท_ธะ หัวกรวย


ท่านแกว่งปาก ถึงใคร อ้าย พุท_ธะ
สันดานหยาบบาปนะจ๊ะพระหัวกล้วย
ปากระราน สันดานห_า พระหัวกรวย
แ ก๊ ง ไอ้ ตู่ …หั ว ค ร ว ย …ค ม ช .

อาเมน

samunchon
25 March 2016

http://wp.me/p7cLjG-72
พุทธะอิสระ, พุท_ธะ, หัวกรวย, สันดานหยาบ, ทะยานอยาก, หลงงมงาย, ใฝ่ต่ำ
อ่านเพิ่มเติม

อย่าลืม - ปฏิรูป 11 ด้าน น๊ะจ๊ะ

อย่าลืม – ปฏิรูป 11 ด้าน น๊ะจ๊ะ


อย่าลืม - ปฏิรูป 11 ด้าน น๊ะจ๊ะ
“พุทธะอิสระ” นับค่าเสียหาย 1.2 แสนบาท จากโรงแรมเอสซีปาร์ค
FEBRUARY 20, 2014

อย่าลืม – ปฏิรูป 11 ด้าน น๊ะจ๊ะ

คนเลิกละ พระสะสม ก็เสียหลัก
ทรัพย์ห้ามลัก พระรับซอง ทรัพย์เห็นเห็น
ห้ามฆ่าสัตว์ หมู เนื้อสัน เหลือฉันเพล
ตกตอนเย็น สวดพระธรรม น้ำปานะ ฯ

http://goo.gl/RZtnoh
ปฏิรูป 11 ด้าน, พุทธะอิสระ, เอสซีปาร์ค
อ่านเพิ่มเติม