คลังเก็บป้ายกำกับ: ผมจะสู้กับมันจนถึงที่สุด

รวมพลังฯ ตอน17 คลิปวีระ…ผมจะสู้กับมันจนถึงที่สุด


เสรีนี้หนึ่งเดียว โดย อิสรา สำนักพิมพ์ ฟ้าอภัย. 2535.

เสรีนี้หนึ่งเดียว โดย อิสรา สำนักพิมพ์ ฟ้าอภัย. 2535.

คลิปวีระ…ผมจะสู้กับมันจนถึงที่สุด
เสรีนี้หนึ่งเดียว ร ว ม บ ท ก วี ชี วิ ต ธ ร ร ม ช า ติ วิ ล า ส วิ ไล – อิ ส ร า
บทเพลง เสรีนี้หนึ่งเดียว-ปฏิพล เชย เชย แจ๊ส

http://wp.me/p3uK8h-Hv
คลิปวีระ, ผมจะสู้กับมันจนถึงที่สุด
อ่านเพิ่มเติม