คลังเก็บป้ายกำกับ: ท่านจันทร์

ท่านจันทร์ กวี วิถีธรรม-สายศรัทธา


“บิณฑบาต – ศิลปะอันเป็นมงคลอันอุดม แห่งพระตถาคต”

ฉันใช่อยู่ โดดเดี่ยว คนเดียวดอก
มีสายหมอก แวดล้อม ทุกหย่อมย่าน
มีสายลม สายน้ำ ฉ่ำวิญญาณ
มีสายธาร ศรัทธา จากสาธุชน

🙏🐸❤️💋🐝🐔🍀😘🌞🌐🌀🐞🐠
https://wp.me/p3uK8h-3n

ท่านจันทร์, กวี วิถีธรรม,,สายศรัทธา
อ่านเพิ่มเติม

บทกวี ท่านจันทร์ พันธะแห่งมิตร

บทกวี ท่านจันทร์ พันธะแห่งมิตร


พันธมิตร จิตมั่น ใจ มุ่ง
ร่วมผดุง คนดี ศรี หล้า
ร่วมเผด็จ คนชั่ว ต่ำช้า
ร่วมกู้ ชาติกล้า ไม่กลัว

🙏🙏🐸💋🐝🐔🍀😘🌞🌐🌀🐞🐠
พ.กิ่งโพธิ์ (ท่านจันทร์)
https://wp.me/p3uK8h-3O

ท่านจันทร์
อ่านเพิ่มเติม