คลังเก็บป้ายกำกับ: ต้องสรรคำ

ไม่สำคัญ ต้องสรรคำ


chonsamun_avatar

chonsamun_avatar

หยัดแถว เดินแนวตอนเรียงหนึ่ง
เหยียดตรึง เดินเรียงหน้ากระดานได้
ชายหญิง ไม่สำคัญ แม้เป็นใคร
กายใจ คล้องจองคล้องสอดสำแดง

http://wp.me/p7cLjG-2E
ไม่สำคัญ, ต้องสรรคำ, Lady’s Story Club, samunchon
อ่านเพิ่มเติม