คลัีงเก็บรายวัน: พฤศจิกายน 24, 2016

จากศิริราชถึงสวนจิตรลดา

จากศิริราชถึงสวนจิตรลดา – Pacific Inspiration Channel : PIC


8:17
ถ่ายรูป เพราะว่าไม่งั้น ไม่ได้ยิ้มพร้อมกัน

แม่ทัพนายกอง ยิ้ม..พร้อมกัน
ยิ้ม..ทำ

แม่ทัพนายกองอยู่ด้วยกัน แล้วก็..จะได้ยิ้มด้วยกัน

คราวนี้ รัฐบาล รัฐบาล องค์มนตรียังนะ

คราวนี้ รัฐบาล..ยิ้ม

คราวนี้ ถ่ายองคมนตรี ถ่ายองคมนตรี
องคมนตรี สั่งไม่ได้ [ทรงไม่รับสั่ง..ยิ้ม]

สบายดีแล้ว สบายดีกว่าทุกท่าน

จะไปขึ้นเขาแก้ว …

http://wp.me/p3uK8h-3yK
สวนจิตรลดา, Pacific Inspiration
อ่านเพิ่มเติม