คลัีงเก็บรายวัน: พฤศจิกายน 23, 2016

ครม.ไฟเขียวแจกช่วยผู้มีรายได้น้อย 3,000 บาท/คน ครอบคลุม 5.4 ล้านคน isranews - เขียนวันที่ วันอังคาร ที่ 22 พฤศจิกายน 2559 เวลา 15:06 น.

ครม.ไฟเขียวแจกช่วยผู้มีรายได้น้อย 3,000 บาท/คน ครอบคลุม 5.4 ล้านคน


๑๑๑๑
คุณสมบัติ

สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2559
ว่างงานหรือมีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี ในปี 2558
ตรวจสอบสถานะบุคคลและความถูกต้องของข้อมูลในเบื้องต้นจากกรมสรรพากร และกรมการปกครองแล้ว

http://wp.me/p3uK8h-3yl
ผู้มีรายได้น้อย, สวัสดิการแห่งรัฐ
อ่านเพิ่มเติม