๒. ไม่มีทางกั้นแสง แห่งดวงตะวันสีแดง ที่ร้อนแรง ไม่ให้สาดส่องโลกา

ราชันย์องค์ภูมิพล [พสกนิกรของพระองค์ ทุกคนเท่ากัน]


๑.***
มิ่งมงคลมิ่งขวัญ ราชันย์องค์ภูมิพล
พสกนิกรของพระองค์ ทุกคนเท่ากัน
๒.
ไม่มีทางกั้นแสง แห่งดวงตะวันสีแดง
ที่ร้อนแรง ไม่ให้สาดส่องโลกา
๓.
มวลเมฆร้ายหมายบัง พลังแห่งศรัทธา
แยกแผ่นดินแผ่นฟ้า ให้ห่างกัน

http://wp.me/p3uK8h-3or
ราชันย์องค์ภูมิพล, วิสา คัญทัพ, DNNTHAILAND, Asia Update, DNN Station

ราชันย์องค์ภูมิพล [พสกนิกรของพระองค์ ทุกคนเท่ากัน] – วิสา คัญทัพ
samunchon chonsamun

ราชันย์องค์ภูมิพล
[พสกนิกรของพระองค์ ทุกคนเท่ากัน]

ขับร้องหมู่ :
Asia Update TV &DNN Station
คำร้อง – ทำนอง : วิสา คัญทัพ

๑.***
มิ่งมงคลมิ่งขวัญ ราชันย์องค์ภูมิพล
พสกนิกรของพระองค์ ทุกคนเท่ากัน
[ซ้ำ๑.*** ๔ ครั้ง]

[ดนตรี]
๒.
ไม่มีทางกั้นแสง แห่งดวงตะวันสีแดง
ที่ร้อนแรง ไม่ให้สาดส่องโลกา
๓.
มวลเมฆร้ายหมายบัง พลังแห่งศรัทธา
แยกแผ่นดินแผ่นฟ้า ให้ห่างกัน

[ซ้ำ๑.*** ]
๔.
ใครแบ่งแยกแตกร้าย ทำลายไทยเราเผ่าพันธุ์
คนพวกนั้น มิใช่ไทยแท้จริง
๕.
พระภูมิพลคือพลัง คนทั้งแผ่นดิน
ขอน้อมดวงชีวิน ชนชาวไทยถวายพระพร
๖.
ครองแผ่นดินโดยธรรม คนจดจำชั่วนิรันดร
สถิตสถาพร ตลอดกาล
๗.
เอกแห่งองค์อินทร์พรหม บรมสยามินทร์
พระคุ้มครองชีวิน ยั่งยืนนาน
๘.
ส่องสวรรค์ ไสว หัวใจให้คนชื่นบาน
บรมโพธิสมภาร อันร่มเย็น

[ดนตรี]
[ซ้ำ***๔.,๕.,๖.,๕.๖.]

สถิตสถาพร ตลอดกาล
ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ
wBZtvQYyOdo

http://wp.me/p3uK8h-3or
ราชันย์องค์ภูมิพล, วิสา คัญทัพ, DNNTHAILAND, Asia Update, DNN Station
5 12 54 ตรงไปตรงมา part 1 ราชันย์องค์ภูมิพล
samunchon
30 11 54 ข่าวค่ำDNN กิจกรรมร้องเพลงหมู่ ราชันย์องค์ภูมิพล
DNNTHAILAND
3 12 54 รายการพิเศษ ราชันย์องค์ภูมิพล part 1
DNNTHAILAND
3 12 54 รายการพิเศษ ราชันย์องค์ภูมิพล part 5
7 12 54 ตรงไปตรงมา part 3
DNNTHAILAND

This slideshow requires JavaScript.

๒. ไม่มีทางกั้นแสง แห่งดวงตะวันสีแดง ที่ร้อนแรง ไม่ให้สาดส่องโลกา

๒. ไม่มีทางกั้นแสง แห่งดวงตะวันสีแดง ที่ร้อนแรง ไม่ให้สาดส่องโลกา

๒. ไม่มีทางกั้นแสง แห่งดวงตะวันสีแดง ที่ร้อนแรง ไม่ให้สาดส่องโลกา

๒. ไม่มีทางกั้นแสง แห่งดวงตะวันสีแดง ที่ร้อนแรง ไม่ให้สาดส่องโลกา

๓. มวลเมฆร้ายหมายบัง พลังแห่งศรัทธา แยกแผ่นดินแผ่นฟ้า ให้ห่างกัน

๓. มวลเมฆร้ายหมายบัง พลังแห่งศรัทธา แยกแผ่นดินแผ่นฟ้า ให้ห่างกัน

๓. มวลเมฆร้ายหมายบัง พลังแห่งศรัทธา แยกแผ่นดินแผ่นฟ้า ให้ห่างกัน

๓. มวลเมฆร้ายหมายบัง พลังแห่งศรัทธา แยกแผ่นดินแผ่นฟ้า ให้ห่างกัน

๑.*** มิ่งมงคลมิ่งขวัญ ราชันย์องค์ภูมิพล พสกนิกรของพระองค์ ทุกคนเท่ากัน

๑.*** มิ่งมงคลมิ่งขวัญ ราชันย์องค์ภูมิพล พสกนิกรของพระองค์ ทุกคนเท่ากัน

๑.*** มิ่งมงคลมิ่งขวัญ ราชันย์องค์ภูมิพล พสกนิกรของพระองค์ ทุกคนเท่ากัน

๑.*** มิ่งมงคลมิ่งขวัญ ราชันย์องค์ภูมิพล พสกนิกรของพระองค์ ทุกคนเท่ากัน

๔. ใครแ่บ่งแยกแตกร้าย ทำลายไทยเราเผ่าพันธุ์ คนพวกนั้น มิใช่ไทยแท้จริง

๔. ใครแ่บ่งแยกแตกร้าย ทำลายไทยเราเผ่าพันธุ์ คนพวกนั้น มิใช่ไทยแท้จริง

๔. ใครแ่บ่งแยกแตกร้าย ทำลายไทยเราเผ่าพันธุ์ คนพวกนั้น มิใช่ไทยแท้จริง

๔. ใครแ่บ่งแยกแตกร้าย ทำลายไทยเราเผ่าพันธุ์ คนพวกนั้น มิใช่ไทยแท้จริง

๕. พระภูมิพลคือพลัง คนทั้งแผ่นดิน ขอน้อมดวงชีวิน ชนชาวไทยถวายพระพร

๕. พระภูมิพลคือพลัง คนทั้งแผ่นดิน ขอน้อมดวงชีวิน ชนชาวไทยถวายพระพร

๕. พระภูมิพลคือพลัง คนทั้งแผ่นดิน ขอน้อมดวงชีวิน ชนชาวไทยถวายพระพร

๕. พระภูมิพลคือพลัง คนทั้งแผ่นดิน ขอน้อมดวงชีวิน ชนชาวไทยถวายพระพร

๕. พระภูมิพลคือพลัง คนทั้งแผ่นดิน ขอน้อมดวงชีวิน ชนชาวไทยถวายพระพร

๕. พระภูมิพลคือพลัง คนทั้งแผ่นดิน ขอน้อมดวงชีวิน ชนชาวไทยถวายพระพร

6 thoughts on “ราชันย์องค์ภูมิพล [พสกนิกรของพระองค์ ทุกคนเท่ากัน]

 1. samunchon ผู้เขียนเรื่อง

  .
  ราชันย์องค์ภูมิพล
  [พสกนิกรของพระองค์ ทุกคนเท่ากัน]
  ๑.***
  มิ่งมงคลมิ่งขวัญ ราชันย์องค์ภูมิพล
  พสกนิกรของพระองค์ ทุกคนเท่ากัน
  ๒.
  ไม่มีทางกั้นแสง แห่งดวงตะวันสีแดง
  ที่ร้อนแรง ไม่ให้สาดส่องโลกา
  ๓.
  มวลเมฆร้ายหมายบัง พลังแห่งศรัทธา
  แยกแผ่นดินแผ่นฟ้า ให้ห่างกัน
  .
  http://wp.me/p3uK8h-3or
  ราชันย์องค์ภูมิพล, วิสา คัญทัพ, DNNTHAILAND, Asia Update, DNN Station
  .

  Liked by 1 person

  1. samunchon ผู้เขียนเรื่อง

   .
   มิ่งมงคลมิ่งขวัญ ราชันย์องค์ภูมิพล
   พสกนิกรของพระองค์ ทุกคนเท่ากัน
   .
   ไม่มีทางกั้นแสง แห่งดวงตะวันสีแดง
   ที่ร้อนแรง …
   http://wp.me/p3uK8h-3or

   Liked by 1 person

  2. samunchon ผู้เขียนเรื่อง

   .
   #ราชันย์องค์ภูมิพล
   [พสกนิกรของพระองค์ ทุกคนเท่ากัน]

   มิ่งมงคลมิ่งขวัญ ราชันย์องค์ภูมิพล
   พสกนิกรของพระองค์ ทุกคนเท่ากัน

   ไม่มีทางกั้นแสง แห่งดวงตะวันสีแดง
   ที่ร้อนแรง ไม่ให้สาดส่องโลกา

   มวลเมฆร้ายหมายบัง พลังแห่งศรัทธา
   แยกแผ่นดินแผ่นฟ้า ให้ห่างกัน🙏❤️🐸
   http://wp.me/p3uK8h-3or

   ถูกใจ

 2. samunchon ผู้เขียนเรื่อง

  .
  ราชันย์องค์ภูมิพล
  [พสกนิกรของพระองค์ ทุกคนเท่ากัน]
  ๔.
  ใครแบ่งแยกแตกร้าย ทำลายไทยเราเผ่าพันธุ์
  คนพวกนั้น มิใช่ไทยแท้จริง
  ๕.
  พระภูมิพลคือพลัง คนทั้งแผ่นดิน
  ขอน้อมดวงชีวิน ชนชาวไทยถวายพระพร
  ๖.
  ครองแผ่นดินโดยธรรม คนจดจำชั่วนิรันดร
  สถิตสถาพร ตลอดกาล
  .
  http://wp.me/p3uK8h-3or
  ราชันย์องค์ภูมิพล, วิสา คัญทัพ, DNNTHAILAND, Asia Update, DNN Station
  .

  Liked by 1 person

  1. samunchon ผู้เขียนเรื่อง

   .
   ราชันย์องค์ภูมิพล
   พสกนิกรของพระองค์ ทุกคนเท่ากัน
   ๔.
   ใครแบ่งแยกแตกร้ายทำลายไทยเราเผ่าพันธุ์
   คนพวกนั้น มิใช่ไทยแท้จริง
   http://wp.me/p3uK8h-3or

   Liked by 1 person

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.