คลัีงเก็บรายวัน: ตุลาคม 8, 2016

6 He is not here, but has risen. Remember how he told you, while he was still in Galilee, Luke 24:6 06 [พระองค์ไม่อยู่ที่นี่ แต่ทรงเป็นขึ้นมาแล้ว] {สำเนาต้นฉบับบางฉบับ ไม่มีความในวงเล็บปีกกานี้} จงระลึกถึงคำที่พระองค์ได้ตรัสกับท่านทั้งหลาย เมื่อพระองค์ยังอยู่ในแคว้นกาลิลี ลูกา 24:6

ผู้เป็นความหวัง Grace Collection B – Lincy Fung Boon-Itt


ใจ แม้จะสับสนเพียงใด ยัง เข้าในนิเวศน์พระองค์
เพื่อทูล สิ่งที่ซ่อนเร้นในใจ คอยฟัง พระคำที่หนุนกำลัง

http://wp.me/p3uK8h-3gZ
ผู้เป็นความหวัง, ลินซี่ ฟุง, ลินซี่ บุญอิต, Lincy Fung, Lincy Boon-Itt, Grace Music, เพลงคริสเตียนไทย
อ่านเพิ่มเติม