คลัีงเก็บรายวัน: ตุลาคม 4, 2016

The Greatest Love ความรักยิ่งใหญ่เรารับจากพระบิดา Grace Collection A – Lincy Fung Boon-Itt

The Greatest Love ความรักยิ่งใหญ่เรารับจากพระบิดา Grace Collection A – Lincy Fung Boon-Itt


We know the greatest love from You O Lord.
Love we’ve felt we’ve touched by heart.
Love today, tomorrow and forever.
The love that washed away our tears.

http://wp.me/p3uK8h-3dH
The Greatest Love, ความรักยิ่งใหญ่เรารับจากพระบิดา, ลินซี่ ฟุง, ลินซี่ บุญอิต, Lincy Fung, Boon-Itt, Nok Precha, Grace Music, Grace Collection, เพลงคริสเตียนไทย
อ่านเพิ่มเติม