คลัีงเก็บรายวัน: ตุลาคม 1, 2016

A Moment of Romance ผู้หญิงข้า...ใครอย่าแตะ (1990

天若有情 Moment Of Romance 1 ผู้หญิงข้าใครอย่าแตะ ภาค 1 song


ถ้าฉันใข้ขีวิตอยู่กับเธอไม่ได้
[ก็]ไม่ใช่เพราะฉันไม่ต้องการเช่นนั้น
ฉันบอกเธอแล้วส่วนลึกฉันรู้สึกยังไง
เหมือนเราอยู่กันคนละโลก

เราปรารถนาสิ่งที่ผ่านไปแล้ว
ชีวิตนี้สั้นนัก ได้เข้าสู่ที่ที่เธอจากมา

http://wp.me/p3uK8h-38l
จุยเมิ่งเหริน, 追梦人,คนล่าฝัน, ชิงชุนอู๋หุ่ย, 青春无悔, 袁凤瑛, Yuen Fung Ying, หยวน เฟิ่งอิง, ผู้หญิงข้าใครอย่าแตะ
อ่านเพิ่มเติม