คณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย Delegation of the European Union to Thailand

คณะเอกอัครราชทูตจากสหภาพยุโรป


3
The European Union and its member states, as friends and close partners, encourage Thailand to respect core democratic principles and values during this process of transition.

“สหภาพยุโรปและประเทศสมาชิก เรียกร้องให้ไทยเคารพต่อหลักการและค่านิยมทางประชาธิปไตยในระหว่างช่วงของการเปลี่ยนแปลง”

European Union Ambassadors
คณะเอกอัครราชทูตจากสหภาพยุโรป
07/04/2559

http://wp.me/p3uK8h-1FP
คณะผู้แทนสหภาพยุโรป

European Union in Thailand
21 พฤษภาคม 2012. ·

คณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย
Delegation of the European Union to Thailand
1
The use of attitude adjustment goes against this and the recent announcement that this tool will continue to be used, and even for longer periods, against those expressing a dissenting view is an alarming development.
2
which grants military from the rank of sub-lieutenant broad powers to conduct inquiries, and proceed with arrests and detentions without a court warrant for offences which are broad
and ill-defined.

Granting powers of the police and the judiciary to military personnel increases the risk of arbitrary detentions, breaches the rule of law
and deprives citizens of essential legal protection and due judicial process.
3
The European Union and its member states, as friends and close partners, encourage Thailand to respect core democratic principles and values during this process of transition.

European Union Ambassadors
07/04/2019
facebook.com/EUinThailand

“การเรียกปรับทัศนคติเป็นสิ่งที่ขัดหลักการ และการประกาศว่าจะยังคงเรียกปรับทัศนคติต่อไป ซึ่งอาจจะมีระยะเวลาที่นาน ขึ้นกับผู้ที่มีมุมมองที่ต่าง เป็นการพัฒนาที่น่ากังวล”

“การให้อำนาจแก่ทหารยศร้อยตรีขึ้นไปในการสืบสวนและการดำเนินการจับกุมและกักขังโดยไม่ต้องมีหมายศาล เพิ่มความเสี่ยงให้เกิดการละเมิดหลักนิติธรรมและลิดรอนสิทธิ”

“สหภาพยุโรปและประเทศสมาชิก เรียกร้องให้ไทยเคารพต่อหลักการและค่านิยมทางประชาธิปไตยในระหว่างช่วงของการเปลี่ยนแปลง”

คณะเอกอัครราชทูตจากสหภาพยุโรป
07/04/2559
facebook.com/EUinThailand

European Union in Thailand
7 เมษายน 2016. ·

[English below] คณะเอกอัครราชทูตจากสหภาพยุโรปได้พบกับนายปัญญรักษ์ พูลทรัพย์ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

การเรียกปรับทัศนคติเป็นสิ่งที่ขัดหลักการ

การเรียกปรับทัศนคติเป็นสิ่งที่ขัดหลักการ และการประกาศว่าจะยังคงเรียกปรับทัศนคติต่อไป ซึ่งอาจจะมีระยะเวลาที่นาน ขึ้นกับผู้ที่มีมุมมองที่ต่าง เป็นการพัฒนาที่น่ากังวล”

photo 1

การให้อำนาจแก่ทหารยศร้อยตรีขึ้นไปในการสืบสวนและการดำเนินการจับกุมและกักขังโดยไม่ต้องมีหมายศาล

การให้อำนาจแก่ทหารยศร้อยตรีขึ้นไปในการสืบสวนและการดำเนินการจับกุมและกักขังโดยไม่ต้องมีหมายศาล เพิ่มความเสี่ยงให้เกิดการละเมิดหลักนิติธรรมและลิดรอนสิทธิ”

photo 2

สหภาพยุโรปและประเทศสมาชิก เรียกร้องให้ไทยเคารพต่อหลักการและค่านิยมทางประชาธิปไตย

สหภาพยุโรปและประเทศสมาชิก เรียกร้องให้ไทยเคารพต่อหลักการและค่านิยมทางประชาธิปไตยในระหว่างช่วงของการเปลี่ยนแปลง”

photo 3

iSpace Thailand
8 เมษายน 2016 เวลา 15:03 น·. ·

5 thoughts on “คณะเอกอัครราชทูตจากสหภาพยุโรป

 1. samunchon ผู้เขียนเรื่อง

  คณะเอกอัครราชทูตจากสหภาพยุโรป
  3
  The European Union and its member states, as friends and close partners, encourage Thailand to respect core democratic principles and values during this process of transition.

  “สหภาพยุโรปและประเทศสมาชิก เรียกร้องให้ไทยเคารพต่อหลักการและค่านิยมทางประชาธิปไตยในระหว่างช่วงของการเปลี่ยนแปลง”
  .
  European Union Ambassadors
  คณะเอกอัครราชทูตจากสหภาพยุโรป
  07/04/2559
  .
  http://wp.me/p3uK8h-1FP
  คณะผู้แทนสหภาพยุโรป
  .

  Liked by 1 person

 2. samunchon ผู้เขียนเรื่อง

  คณะเอกอัครราชทูตจากสหภาพยุโรป
  1
  The use of attitude adjustment goes against this and the recent announcement that this tool will continue to be used, and even for longer periods, against those expressing a dissenting view is an alarming development.

  “การเรียกปรับทัศนคติเป็นสิ่งที่ขัดหลักการ และการประกาศว่าจะยังคงเรียกปรับทัศนคติต่อไป ซึ่งอาจจะมีระยะเวลาที่นาน ขึ้นกับผู้ที่มีมุมมองที่ต่าง เป็นการพัฒนาที่น่ากังวล”
  .
  European Union Ambassadors
  คณะเอกอัครราชทูตจากสหภาพยุโรป
  07/04/2559
  .
  http://wp.me/p3uK8h-1FP
  คณะผู้แทนสหภาพยุโรป
  .

  Liked by 1 person

 3. samunchon ผู้เขียนเรื่อง

  คณะเอกอัครราชทูตจากสหภาพยุโรป
  2
  which grants military from the rank of sub-lieutenant broad powers to conduct inquiries, and proceed with arrests and detentions without a court warrant for offences which are broad
  and ill-defined.
  .
  Granting powers of the police and the judiciary to military personnel increases the risk of arbitrary detentions, breaches the rule of law
  and deprives citizens of essential legal protection and due judicial process.

  “การให้อำนาจแก่ทหารยศร้อยตรีขึ้นไปในการสืบสวนและการดำเนินการจับกุมและกักขังโดยไม่ต้องมีหมายศาล เพิ่มความเสี่ยงให้เกิดการละเมิดหลักนิติธรรมและลิดรอนสิทธิ”
  .
  European Union Ambassadors
  คณะเอกอัครราชทูตจากสหภาพยุโรป
  07/04/2559
  .
  http://wp.me/p3uK8h-1FP
  คณะผู้แทนสหภาพยุโรป
  .

  Liked by 1 person

 4. samunchon ผู้เขียนเรื่อง

  ศาลทหาร รอตั้งเงื่อนไขจำเลย ข้อหาความมั่นคง
  ร่วมกันถ่ายรูปหน้าป้ายผ้าศูนย์ปราบโกง
  ให้เข้าโครงการปรับทัศนะคติ เพื่อเว้นข้อหาอาญา
  .
  คณะเอกอัครราชทูตจากสหภาพยุโรป
  1
  The use of attitude adjustment goes against this and the recent announcement that this tool will continue to be used, and even for longer periods, against those expressing a dissenting view is an alarming development.

  “การเรียกปรับทัศนคติเป็นสิ่งที่ขัดหลักการ และการประกาศว่าจะยังคงเรียกปรับทัศนคติต่อไป ซึ่งอาจจะมีระยะเวลาที่นาน ขึ้นกับผู้ที่มีมุมมองที่ต่าง เป็นการพัฒนาที่น่ากังวล”
  .
  European Union Ambassadors
  คณะเอกอัครราชทูตจากสหภาพยุโรป
  07/04/2559
  .
  http://wp.me/p3uK8h-1FP
  คณะผู้แทนสหภาพยุโรป
  .

  Liked by 1 person

  1. samunchon ผู้เขียนเรื่อง

   ศาลทหาร ตั้งเงื่อนไขจำเลย ข้อหาความมั่นคง
   ถ่ายรูปหน้าป้าย ศูนย์ปราบโกง
   ให้เข้าโครงการปรับทัศนะคติ เพื่อเว้นข้อหาอาญา
   http://wp.me/p3uK8h-1FP

   ถูกใจ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.