คลัีงเก็บรายวัน: มีนาคม 27, 2016

คณะสงฆ์อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 27 มีนาคม 2016 ·

คณะสงฆ์อำเภอมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ขอสนับสนุน


ในการประกาศลงอุเขปนียกรรมแก่…

พุทธอิสระ(สุวิทย์)

ซึ่งเป็นผู้เก้อยาก ไร้ยางอาย
มีพฤติกรรมประจบสอพลอต่อฆราวาส
ยอมให้ฆราวาส บงการชี้นำ
ประพฤติตัวให้เกิดความเสียหายแก่พระพุทธศาสนา

http://wp.me/p7cLjG-7l
คณะสงฆ์อำเภอมราฐ, จังหวัดอุบลราชธานี, ขอสนับสนุน
อ่านเพิ่มเติม