คลัีงเก็บรายวัน: มีนาคม 21, 2016

ตูู่ พูด ไม่รู้เรื่อง


Chaturon Chaisang . · ความคืบหน้าคดีที่ผมฟ้องต่อศาลปกครองเพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งเพิกถอนคำสั่งยกเลิกหนังสือเดินทาง

Chaturon Chaisang
 ·
ความคืบหน้าคดีที่ผมฟ้องต่อศาลปกครองเพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งเพิกถอนคำสั่งยกเลิกหนังสือเดินทาง

ตูู่ พูด ไม่รู้เรื่อง

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ทำตามคำสั่งนายก
กระทรวงการต่างประเทศ อ้างสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
แต่ทำตามอำนาจกระทรวง ซึ่งไม่ใช่คำสั่งนายก

บุคคลที่มีหมายจับและเดินทางไปต่างประเทศ

1. นายกรัฐมนตรีสั่งการกรณีบุคคลรายนายจาตุรนต์ ฉายแสง
2. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ คำร้องขอเป็นกรณีเร่งด่วน
3. กระทรวงการต่างประเทศ ไม่ต้องให้สิทธิในการโต้แย้งหรือแสดงพยานหลักฐาน
แต่
4. นายจาตุรนต์ ฉายแสง ไม่ใช่บุคคลที่มีหมายจับและเดินทางไปต่างประเทศ

http://wp.me/p7cLjG-54
Chaturon Chaisang
อ่านเพิ่มเติม