คลัีงเก็บรายวัน: พฤศจิกายน 30, 2014

学会接受你的离开 _ เรียนรู้ที่จะยอมรับการลาของคุณ _ Learn to accept your leave


学会接受你的离开 _ Learn to accept your leave
学会接受你的离开 _ เรียนรู้ที่จะยอมรับการลาของคุณ _ Learn to accept your leave

เผชิญตน ผจญจริง จำลาจาก
ยอมจากพราก ไปให้พ้น เริ่มต้นใหม่
จะไม่มองวันเดือนปี ณ ที่ใด
อธิษฐานเผื่อให้ ไร้ เงา เธอ

samunchon khonsamun
สามัญชน 29 พฤศจิกา ’57

ลิงค์ย่อ : http://goo.gl/NbXE4l

学会接受你的离开

离开了,是我告诉自己必须接受的事实

这一次,是真的离开,是真的该放开了。

我不再期待某一年的某一天我们会在茫茫人海中相遇。
我不再祈祷每一个明天都会出现你的身影。

你让我懂得,爱不一定要拥有,默默关注就好。
谢谢你给过我最难忘的回忆,最珍贵的曾经。
不管未来会怎么样,请记得,好好照顾自己。
从此以后,我要学会一个人坚强,一个人微笑。

喵喵_卟哭
发表于:2014年06月22日 12:41

เรียนรู้ที่จะยอมรับการลาของคุณ

ไปให้พ้น ที่ฉัน บอกตัวเองว่า ต้องยอมรับ ความจริง
ครั้งนี้ ที่เหลืออยู่จริงๆ นี่คือความจริง ปล่อยให้ไป
ฉันไม่ได้ มองไปข้างหน้า ในหนึ่งปี วันหนึ่งเรา จะได้พบในทะเลกว้างใหญ่
ฉันไม่อธิษฐานทุกคน วันพรุ่งนี้ จะปรากฏ เงาของคุณ

คุณให้ฉันรู้ว่า ความรักไม่จำเป็นต้องมีอย่างเงียบ ๆ ความสนใจมากพอ
ขอบคุณที่น่าจดจำที่สุดของฉันที่มีค่ามากที่สุดที่เคย
โดยไม่คำนึงถึงอนาคต จะเกิดอะไรขึ้น, โปรดจำไว้ว่า ดูแลตัวเองด้วย
ตั้งแต่นั้นมาฉันต้องเรียนรู้เป็นคนที่แข็งแกร่งเป็นคนที่ยิ้ม

samunchon khonsamun
สามัญชน 29 พฤศจิกา ’57
http://goo.gl/NbXE4l

学会接受你的离开

@ 离开

,是我
告诉自己
必须接受
的事实。

@ 这一次,
是真的离开,
是真的该
放开了。

@ 我不再
期待
某一年的
某一天我们
会在茫茫人海中相遇。

@ 我不再祈祷每一个
明天
都会出现
你的身影。

@ 你让我懂得
,爱不一定要拥有,默默
关注就好。

@ 谢谢你过我最难忘的回忆,最珍贵的曾经。

@ 不管未来
会怎么样,请记得,
好好照顾自己。

@ 从此以后,我要学会一个人坚强,一个人微笑。

เรียนรู้ที่จะยอมรับการลาของคุณ

@ ไปให้พ้น

ที่ฉัน
บอกตัวเองว่า
ต้องยอมรับ
ความจริง

@ ครั้งนี้
ที่เหลืออยู่จริงๆ
นี่คือความจริง
ปล่อยให้ไป

@ ฉันไม่ได้
มองไปข้างหน้า
ในหนึ่งปี
วันหนึ่งเรา
จะได้พบในทะเลกว้างใหญ่

@ ฉันไม่อธิษฐานทุกคน
วันพรุ่งนี้
จะปรากฏ
เงาของคุณ

@ คุณให้ฉันรู้ว่า
ความรักไม่จำเป็นต้องมีอย่างเงียบ ๆ
ความสนใจมากพอ

@ ขอบคุณที่น่าจดจำที่สุดของฉันที่มีค่ามากที่สุดที่เคย

@ โดยไม่คำนึงถึงอนาคต
จะเกิดอะไรขึ้น, โปรดจำไว้ว่า
ดูแลตัวเองด้วย

@ ตั้งแต่นั้นมาฉันต้องเรียนรู้เป็นคนที่แข็งแกร่งเป็นคนที่ยิ้ม

Google แปลภาษา

cradit :

喵喵_卟哭
http://qing.blog.sina.com.cn/u/3856382100

学会接受你的离开
2014年06月22日 12:41

short url :
http://goo.gl/EpGFUW
http://goo.gl/yg9QIH

photo : from internet

学会接受你的离开 _ เรียนรู้ที่จะยอมรับการลาของคุณ _ Learn to accept your leave
ลิงค์ย่อ : http://goo.gl/NbXE4l