คลัีงเก็บรายวัน: พฤศจิกายน 22, 2014

深夜港灣 _ฮาร์เบอร์ในเวลากลางคืน - 甄楚倩 _Zhen Chuqian [Yolinda Yan]

深夜港灣 _ฮาร์เบอร์ในเวลากลางคืน – 甄楚倩 _Zhen Chuqian [Yolinda Yan]


深夜港灣 _ฮาร์เบอร์ในเวลากลางคืน 甄楚倩 _Zhen Chuqian (Yolinda Yan)
ผู้หญิงคนใจร้าย_ Zhen Chuqian Yolina EP print ads (1987) Good Times-comebacktolove.blogspot

“ไม่พูดพร่ำ มาทำเพลง”

深夜港灣 _ฮาร์เบอร์ในเวลากลางคืน
甄楚倩 _Zhen Chuqian (Yolinda Yan)

http://goo.gl/vrjuxh
深夜港灣, ฮาร์เบอร์ในเวลากลางคืน, 甄楚倩, Zhen Chuqian, Yolinda Yan
อ่านเพิ่มเติม