คลัีงเก็บรายวัน: พฤศจิกายน 15, 2014

ประเทศไทยที่คุณกำลังทำ..นั้นมันขวา Thailand you’re doing it right


Thailand you're doing it right_khonsamun blogspot
ประเทศไทยที่คุณกำลังทำ..นั้นมันขวา Thailand you’re doing it right

ประเทศไทยที่คุณทำ..นั้นมันถูก?
เทือกคนผูกตู่คนพันกันฉิบหาย
ประเทศไทยที่คุณทำ..ตามสบาย
You’re doing Thai Style..Thailand

ลิงค์ย่อ : http://goo.gl/qfG9UE

ประเทศไทย
ที่คุณกำลังทำ..นั้นมันขวา

Thailand you’re doing it right

ประเทศไทยที่คุณทำ..นั้นมันขวา
เทือกทำหอกตู่ทำห่าว่าไม่ผิด
ซ้ายก้าวหน้ายกขาซ้ายหมายขบคิด
อนุรักษ์ ดัดจริต ว่าผิดซ้าย

ประเทศไทยที่คุณทำ..นั้นมันถูก?
เทือกคนผูกตู่คนพันกันฉิบหาย
ประเทศไทยที่คุณทำ..ตามสบาย
You’re doing Thai Style..Thailand

Samunchon Khonsamun
สามัญชน 15 พฤศจิกา’57
http://goo.gl/qfG9UE

Mor_Air หมอแอร์
Thailand you doing it right

Thailand you doing it right
Thueak made spear,Tu made heck, not wrong
Leftist progressive,left leg raises, means pondering
Conservative mincing that wrong left

Samunchon khonsamun
16 november 2014
http://goo.gl/DLR3xi

Google Translate

Mor_Air – 泰国女警,很萌 … samunchon_新浪博客.pdf

Mor_Air หมอแอร์ – Thailand you doing it right
Mor_Air – 泰国女警,很萌 Thailand Policewoman,It is Sprout – 此博文包含图片
(2014-11-13 03:24:26)[编辑][删除]
หมอแอร์ – ประเทศไทย ตำรวจหญิง นี่เป็น ต้นกล้า 泰国 女警 ,很 萌
Thailand you’re doing it right
Thailand you’re doing it right

รูปภาพ pagepeeker ของ khonsamun blogspot
ประเทศไทยที่คุณกำลังทำ..นั้นมันขวา Thailand you’re doing it right – pagepeeker