คลัีงเก็บรายวัน: พฤศจิกายน 6, 2014

จะลอยอะไร..? - อารมณ์ค้าง 2

จะลอยอะไร..? – อารมณ์ค้าง 2


จะลอยอะไร..? – อารมณ์ค้าง 2
2
ไม่ เอ็นจอย ลอยกระทงไม่ลงอ่าง
ไม่ ถุงยางอารมณ์ค้างมาเดือนกว่า
ไม่ คริสต์มาส ปี ใหม่ ไม่ เฮ ฮา
ไม่ สุ ร า เ ม รั ย ไ ม่ ท ำ รั ก
1 มกราคม 2554
3
จะลอยอะไร?ไทยรัฐถามชัดถ้อย
ลอยสภา ห้าร้อย พวก หอก หั ก
สองสภา ร่วมห้าร้อยล้วนแทงกั๊ก
ค ส ช . หอก ชัก หัก ห อ ก ค ด
.
Samunchon Khonsamun
สามัญชน 6 พฤศจิกา ’57
.
http://goo.gl/WtvUQF
http://wp.me/p3uK8h-Qi|
อารมณ์ค้าง
อ่านเพิ่มเติม

สมานฉันท์หันดาก.. – FREE THAILAND ปลดปล่อยประเทศไทย

สมานฉันท์หันดาก.. – FREE THAILAND ปลดปล่อยประเทศไทย


สมานฉันท์หันดาก.. - FREE THAILAND ปลดปล่อยประเทศไทย
Global Solidarity to FREE THAILAND from military dictatorship
สมานฉันท์ทั่วโลกเพื่อปลดปล่อยประเทศไทยจากเผด็จการทหาร

Global Solidarity to FREE THAILAND from military dictatorship
สมานฉันท์ทั่วโลกเพื่อปลดปล่อยประเทศไทยจากเผด็จการทหาร

สมานฉันท์หันดาก..

สมานฉันท์ หันดากตู่ ดูดากป๋า
สมานฉันท์หันดากท้าหันหน้าสู้
FREE THAILAND ทั่วโลกรวมร่วมรับรู้
โค่น ป๋า ตู่ เตรียมปลดปล่อยประเทศไทย

Samunchon Khonsamun
สามัญชน 5 พฤศจิกา ’57
http://goo.gl/vMJqRw
FREE THAILAND, ปลดปล่อยประเทศไทย
อ่านเพิ่มเติม