คลัีงเก็บรายวัน: พฤศจิกายน 4, 2014

โชว์เทือก - 'ธรรมนวยหัวคูณ ฉบับไอ้ปื๊ด

โชว์เทือก – ‘ธรรมนวยหัวคูณ ฉบับไอ้ปื๊ด


โชว์เทือก - 'ธรรมนวยหัวคูณ ฉบับไอ้ปื๊ด
โชว์เทือก – ‘ธรรมนวยหัวคูณ ฉบับไอ้ปื๊ด

บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ออกโชว์หน้า
นั่น มานิตย์ จุมปา โชว์ หน้า ใหญ่
สภา ประชาเทือก เลือก เมื่อ ไร
คงจะได้ คัดเลือก เสือก สัก คน

สามัญชน 9 ธันวาคม 2556
http://goo.gl/xw3h5w
ธรรมนวยหัวคูณ
อ่านเพิ่มเติม