คลัีงเก็บรายวัน: กันยายน 10, 2014

ไหมชาติ ประชาชน Yingluck Shinawatra – หยัดตรง 4


ไหมชาติ ประชาชน Yingluck Shinawatra - หยัดตรง 4
ไหมชาติ ประชาชน Yingluck Shinawatra – หยัดตรง 4

ไหมชาติ ประชาชน

Yingluck Shinawatra – หยัดตรง 4

หอกหัก ตู่ สวมไหมฟ้า มาทำเนียบ
หยัดตรง ปู สวมไหมเนี้ยบ ชมตลาด
หอกหัก ตู่ สวมไหมโหล ดู โล-คลาส
หยัดตรง ปู สวมไหมชาติ ประชาชน

Samunchon Khonsamun
สามัญชน 10 กันยายน ’57
http://goo.gl/XmuT9c


อัลบั้ม
น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เยี่ยมชมตลาดผ้านาข่า อ.เมือง จ.อุดรธานี

Yingluck Shinawatra

ไหมชาติ ประชาชน Yingluck Shinawatra - หยัดตรง 4
khonsamun blogspot: ไหมชาติ ประชาชน Yingluck Shinawatra – หยัดตรง 4.pdf

ไดรฟ์ของฉัน
khonsamun blogspot: ไหมชาติ ประชาชน Yingluck Shinawatra – หยัดตรง 4.pdf

อัลบั้ม Yingluck Shinawatra
ไหมชาติ ประชาชน Yingluck Shinawatra – หยัดตรง 4 – pagepeeker