ทวงคืนMBLOG เละเทะ

ทวงคืนMBlog เละเทะ


2
5 6 7 มา ที่ นี่ มา ที่ เก่า
คงมีเรา เพียงหนึ่งเดียว เทียวมาบ่อย
MBlogเก่าเขาทำเนียนเปลี่ยนทยอย
ย้ายบ้านเก่าเขาไม่คอยปล่อยลอยแพ
3
มา เปิด เพจ WordPress เพจ ฝรั่ง
มี แนว โน้ม เสีย ตังค์ สุด แท้ แต่
ออฟชั่นเพิ่ม เติม เงิน เป็นแน่แท้
MBlogเราบล็อกเก่าแก่แค่ล็อกอิน
4
ย้ายบ้านเก่าเข้าบ้านใหม่ไม่บอกเล่า
ย้ายบล็อกเก่าเข้าบล็อกใหม่ไม่จบสิ้น
รูป ก็ หด เสียง ก็ หาย ไม่ ได้ ยิน
น้อง ก็ ปลิ้น พี่ ก็ ปล้ำ ทำ เละ เทะ

สามัญชน
🙏❤️💋😘🐸🐠🐬🐞🌐🌀
https://wp.me/p3uK8h-c2

ทวงคืนMBlog

ทวงคืน,MBLOG

wannaprasart blog…รู้สึก…แลลึกซึ้ง ซึ่งสำเนียง เสียงภายใน