คลัีงเก็บรายวัน: พฤษภาคม 24, 2011

VOTE NO,ปฏิรูปการเมือง,Chaiwat,Suravichai

VOTE NO : แก้ปัญหาไม่ได้กลับสร้างปัญหาใหญ่ ต่อการปฏิรูปการเมือง – Chaiwat Suravichai


บอกเล่า เก้าสิบ กับ ชัยวัฒน์ สุรวิชัย
VOTE  NO : แก้ปัญหาไม่ได้กลับสร้างปัญหาใหญ่ ต่อการปฏิรูปการเมือง
– Chaiwat Suravichai

http://wp.me/p3uK8h-Ja
Vote No, ปฏิรูปการเมือง, Chaiwat Suravichai
อ่านเพิ่มเติม