ประมวลภาพ : พธม.ตักบาตรวันมาฆบูชา ที่สะพานมัฆวานฯ โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ 18 กุมภาพันธ์ 2554 19:22

รวมพลังฯ 26…แม้น้อย แต่ชอบธรรม-ทพ.ทศพล เปี่ยมสมบูรณ์


ประมวลภาพ : พธม.

ประมวลภาพ : พธม.ตักบาตรวันมาฆบูชา ที่สะพานมัฆวานฯ โดย MGR Online 18 กุมภาพันธ์ 2554 19:22 น.

ประมวลภาพ : พธม.ตักบาตรวันมาฆบูชา ที่สะพานมัฆวานฯ
โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ 18 กุมภาพันธ์ 2554 19:22

…มีความปรารถนาอย่างแรงกล้า ที่จะเป็นพลเมืองอย่างสมบูรณ์ (เพลโต)
…บางตอน บนเวทีปราศรัย มัฆวานรังสรรค์ 24 กุมภาพันธ์ 2554
– ทพ.ทศพล เปี่ยมสมบูรณ์

http://wp.me/s3uK8h-26
ทพ.ทศพล เปี่ยมสมบูรณ์


จาก
Love King
เหลืออีกทศพล
เปี่ยมสมบูรณ์ รวมพลังฯ 24กพ54


9 วัน พธม.ปักหลักสู้ไม่ถอย

ทพ.ทศพล เปี่ยมสมบูรณ์

…บางตอน บนเวทีปราศรัย มัฆวานรังสรรค์

การชุมนุม แม้น้อย แต่มีความชอบธรรม ต่างจาก การชุมนุมที่จ้างมา เกณฑ์มา ลาก จูงมา ชุมนุมด้วยความ โลภ โกรธ พาล

คานธี เพียงคนเดียว อดอาหาร เพื่อให้ชาวฮินดู และมุสลิมในอินเดียขณะนั้น เลิกทะเลาะ ฆ่าฟันกัน คนอินเดียนับล้านออกมาร่วมชุมนุมเพื่อสนับสนุน คานธี

การชุมนุมของเรา…สันติ อหิงสา ยาวนาน งดงาม

ถ้านายก คือ อภิสิทธิ์ ประเทศไทยจะไปอย่างไร ?

ถ้านายก ที่พูดจาสับปรับ ประเทศไทยจะไปอย่างไร ?

โพล ร้อยละ80 เห็นว่า การชุมนุม ทำให้ประเทศเสียภาพลักษณ์ กระทบการท่องเที่ยว

โพล ร้อยละ50 เห็นว่า ไม่ควรมีการชุมนุม

สมณะผู้ทรงศีล ทานอาหารอย่างสำรวม เรียกว่า ฉันอาหาร คนทั่วไป เรียก รับประทาน หรือกิน แต่คนที่กินมูมมาม เรียกว่า แดก ต่างกันที่ กิริยา ความมุ่งหมาย

มองภาพลักษณ์ประเทศ ผ่าน เพลงชาติ

“ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยเป็นประชารัฐ ไผทของไทยทุกส่วน”

คำว่า ‘ประชารัฐ ไม่ใช่รัฐที่มีแต่ โค กะบือ ให้รัฐบาลคอยลาก จูง ไม่ใช่รัฐทาส ประชาชน รัก สามัคคี มีศีลเป็นพื้นฐาน ความเห็นที่ถูก ตรง เป็นพื้นฐาน

“อยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวล ด้วยไทยล้วนหมาย รักสามัคคี ไทยนี้รักสงบ แต่ถึงรบไม่ขลาด”

คุณวีระ – ราตรี ถูกจับ รัฐบาล ขลาด ขาดความกล้าหาญ

“เอกราช จะไม่ให้ใครข่มขี่”

“สละเลือดทุกหยาด เป็นชาติพลี…..”

ประชารัฐ รัฐนี้เป็นรัฐของพลเมือง

…มีความปรารถนาอย่างแรงกล้า ที่จะเป็นพลเมืองอย่างสมบูรณ์(เพลโต)

…พลเมืองผู้คำนึงประโยชน์ตน ประโยชน์สังคม

…การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของรัฐ กิจกรรมที่สำคัญ

…เป็นกิจกรรม…ที่แยกออกจากสัตว์ทั้งปวง กิจกรรม…ทำให้มนุษย์แตกต่างจากสัตว์ มนุษย์มีเจตจำนงเสรี(สัตว์มีเพียง สันชาติญาณ)

กำลังของประเทศมาจากพลเมือง 4ประการ

ปัญญา รู้ควร ไม่ควร

ความเพียร

ความเพียรที่ถูกต้อง ความเพียร…แบบ “หมกมุ่นขายเหล้า นั่งเฝ้าตลาดหุ้น”…(ความเพียรแบบเห็นแก่ตน)

ประกอบการงานที่ไม่มีโทษ สัมมาชีพ ไม่โลภ พยาบาท เจ็บแค้น

ถ้าประชาชนไม่มีศีล มีธรรม รัฐจะตกอยู่ในอันตราย

รู้จักการแบ่งสรร ปัน ให้ทาน

คุณค่าความชอบธรรม สำคัญที่สุด เราเป็นพลเมืองของชาติ เราไม่ใช่วัว ควาย ให้ใครคอยจูง ลาก เรามีปัญญา กล้า….ทักท้วงในสิ่งที่ควรทักท้วง

……………………………….. ……………………………..
ทพ.ทศพล เปี่ยมสมบูรณ์

24 กุมภาพันธ์ 2554

ภาพที่ 2.

ประมวลภาพ : พธม.

ประมวลภาพ : พธม.ตักบาตรวันมาฆบูชา ที่สะพานมัฆวานฯ

โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ 18 กุมภาพันธ์ 2554 19:22

ภาพที่ 3.

ประมวลภาพ : พธม.

ประมวลภาพ : พธม.ตักบาตรวันมาฆบูชา ที่สะพานมัฆวานฯ

โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ 18 กุมภาพันธ์ 2554 19:22

ภาพที่ 4.

ประมวลภาพ : พธม.

ประมวลภาพ : พธม.ตักบาตรวันมาฆบูชา ที่สะพานมัฆวานฯ

โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ 18 กุมภาพันธ์ 2554 19:22

ภาพที่ 5.

พันธมิตรฯ ชุมนุมวันที่ 6

พันธมิตรฯ ชุมนุมวันที่ 6 – เร่ง รบ.ปลดธงเขมร

โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ 30 มกราคม 2554 17:47

ภาพที่ 6.


Neo-Protest

DEMOTIX IMAGES 1 MONTH AGO

A small group calling themselves the Thai Patriot Network, have been protesting outside Government House and blocking roads, over what they see as dubious demarcation of sovereign territory on the Thai-Cambodia border. Bangkok, Thailand.

ภาพที่ 7.

พันธมิตรฯ ชุมนุมวันที่ 6

พันธมิตรฯ ชุมนุมวันที่ 6 – เร่ง รบ.ปลดธงเขมร

โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ 30 มกราคม 2554 17:47

ภาพที่ 8.

ถึงไหนถึงกัน!!

ถึงไหนถึงกัน!! มวลชนยืนหยัดทวงคืนแผ่นดิน-ไม่เอา รบ.ขายชาติ

โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ 24 กุมภาพันธ์ 2554 23:02

รู้สึก…แลลึกซึ้ง ซึ่งสำเนียง เสียงภายใน

update 30-12-2555 11:00
wannaprasart blog.

1 thought on “รวมพลังฯ 26…แม้น้อย แต่ชอบธรรม-ทพ.ทศพล เปี่ยมสมบูรณ์

 1. samunchon ผู้เขียนเรื่อง

  รวมพลังฯ 26…แม้น้อย แต่ชอบธรรม-ทพ.ทศพล เปี่ยมสมบูรณ์
  .
  สมณะผู้ทรงศีล ทานอาหารอย่างสำรวม เรียกว่า ฉันอาหาร คนทั่วไป เรียก รับประทาน หรือกิน แต่คนที่กินมูมมาม เรียกว่า แดก ต่างกันที่ กิริยา ความมุ่งหมาย
  .
  http://wp.me/s3uK8h-26
  ทพ.ทศพล เปี่ยมสมบูรณ์
  .

  Liked by 1 person

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.