คลัีงเก็บรายวัน: กุมภาพันธ์ 17, 2011

REUTERS PICTURES 2 DAYS AGO Kasit Piromya, Minister of Foreign Affairs of Thailand

14 February 2011 Statement by Kasit Piromya,at UNSC ถ้อยแถลงของ ฯพณฯ นายกษิต ภิรมย์


Kasit Piromya, Minister of Foreign Affairs of Thailand,
REUTERS PICTURES 2 DAYS AGO

Kasit Piromya, Minister of Foreign Affairs of Thailand, addresses the media during a Security Council news conference at the United Nations in New York, February 14, 2011.


Statement by His Excellency Mr. Kasit Piromya, Minister of Foreign Affairs of Thailand, at the United Nations Security Council, New York, 14 February 2011
ถ้อยแถลงของ ฯพณฯ นายกษิต ภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศต่อคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ นครนิวยอร์ก ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

http://wp.me/p3uK8h-I3
Kasit Piromya, UNSC, ถ้อยแถลง, กษิต ภิรมย์
อ่านเพิ่มเติม