คลัีงเก็บรายวัน: กุมภาพันธ์ 15, 2011

Office of The Council of Ministers อาคารสำนักงานของนายกรัฐมนตรี

14/02/2011 STATEMENT: The Press and Quick Reaction Unit หน่วยสื่อและตอบโต้เร็ว


Office of The Council of Ministers อาคารสำนักงานของนายกรัฐมนตรี

Office of The Council of Ministers อาคารสำนักงานของนายกรัฐมนตรี

STATEMENT: The Press and Quick Reaction Unit (PRU) of the Office of the Council of Ministers (OCM) of the Royal Government of Cambodia (14/02/2011)
ฟังเพลง Khmean Bong Kor Oun Arch Rous Ban – Khmer Song

http://wp.me/p3uK8h-I6
หน่วยสื่อและตอบโต้เร็ว
อ่านเพิ่มเติม

PRU's Tith Sothea

12/02/2011 Statement of the Spokesperson of the Press and Quick Reaction Unit หน่วยสื่อและตอบโต้เร็ว


 

PRU's Tith Sothea

PRU’s Tith Sothea

PRU’s Tith Sothea
Tith Sothea, the mouthpiece of the Press and Quick Reaction Unit (PRU) of the Council of Ministers,
STATEMENT: The Spokesperson of the Press and Quick Reaction Unit (PRU) of the Office of the Council of Ministers (OCM) of the Royal Government of Cambodia (12/02/2011)
ฟังเพลง Hbort Jet Tare Khbot Snaeh Jess Tare Snaeh – Khmer Song

http://wp.me/p3uK8h-I8
Spokesperson of the Press, Quick Reaction Unit, หน่วยสื่อและตอบโต้เร็ว
อ่านเพิ่มเติม