คลัีงเก็บรายวัน: กุมภาพันธ์ 12, 2011

Khmer Song – Orn Jet Nirk Oun Rus Nirk Ke Artist: Takma ฟังเพลงเขมรเถิด…ชื่นใจ

Khmer Song – Orn Jet Nirk Oun Rus Nirk Ke Artist: Takma ฟังเพลงเขมรเถิด…ชื่นใจ


Takma Khmer Singer
ฟังเพลง Orn Jet Nirk Oun Rus Nirk Ke
Khmer Song

http://wp.me/p3uK8h-Ib
Khmer Song, Orn Jet Nirk Oun Rus Nirk Ke, Takma, ฟังเพลงเขมรเถิด…ชื่นใจ
อ่านเพิ่มเติม

Solika Khmer Singer

Khmer Song-Want the world having us both Artist: Solika ฟังเพลงเขมรเถิด…ชื่นใจ


Solika Khmer Singer
ฟังเพลง Want the world having us both – Khmer Song
[05 – Chong oy phen dey nis mean te oun neng bong – Solika ]

http://wp.me/p3uK8h-Ic
Khmer Song, Solika, ฟังเพลงเขมรเถิด…ชื่นใจ
อ่านเพิ่มเติม