คลัีงเก็บรายวัน: กุมภาพันธ์ 6, 2011

ชาญวิทย์ เกษตรศิริ

แถลงการณ์เครือข่ายสันติประชาธรรม ใคร่ขอวิงวอนให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องฯ – The Santi-prachatham group


ชาญวิทย์ เกษตรศิริ

ชาญวิทย์ เกษตรศิริ


ชาญวิทย์ เกษตรศิริ
The Santi-prachatham Announcement on Peace not War between Thailand and Cambodia
แถลงการณ์สันติประชาธรรม ใคร่ขอวิงวอนให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้พิจารณาข้อเสนอ

http://wp.me/p3uK8h-Ij
เครือข่ายสันติประชาธรรม, The Santi-prachatham group
อ่านเพิ่มเติม