คลัีงเก็บรายวัน: กุมภาพันธ์ 1, 2011

Ministry of Foreign Affairs, Kingdom of Thailand กระทรวงการต่างประเทศ

รวมพลังฯ 23 แถลงการณ์กต.ไทยJan 31 – กัมพูชาFeb 01, 2011 CONCERNING THE KEO SIKHA KIRI SVARA PAGODA

Ministry of Foreign Affairs, Kingdom of Thailand
กระทรวงการต่างประเทศThai
|


Eng


Ministry
of Foreign Affairs, Kingdom of Thailand
กระทรวงการต่างประเทศ

http:\\www.mfaic.gov.kh/mofa/MasterPages/greeict_menu/images/mofa-banner-amination-970-x-124.gif

January 31, 2011, 5:42

Statement of the Ministry of Foreign Affairs of Thailand concerning the flag over the “Keo Sikha Kiri Svara” Pagoda

31 มกราคม 2554 17:42:18
ถ้อยแถลงของกระทรวงการต่างประเทศกรณีธงกัมพูชาที่ปรากฏอยู่เหนือ “วัดแก้วสิกขาคีรีศวร”

Date: 2/1/2011
Cambodian Foreign Ministry’s Statement Responsive to Thai Foreign Ministry’s

พนมเปญ, ๑ กุมภาพันธ์ ๒๐๑๑
แถลงการณ์ของกระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศกัมพูชาต่อคำแถลงการณ์ของกระทรวงการต่างประเทศไทย เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๔ กรณีวัดแก้วสิกขาคีรีสวาระของกัมพูชา

http://wp.me/p3uK8h-Il
แถลงการณ์, แถลงการณ์กต.ไทย, THE KEO SIKHA KIRI SVARA
อ่านเพิ่มเติม