คลัีงเก็บรายวัน: มิถุนายน 28, 2010

Abbey Clancy แอ็บบีย์ แคลนซี แฟน ปีเตอร์ เคร้าช์

สะกิด"แม่อีหนู ดูบอลโลก"


จบคู่แรกเพื่อนล่ำลาค่อยมาใหม่
ก่อนจะดูคู่ต่อไปก่อนไก่ขัน
สะ กิด “แม่อีหนู” คู่ สำ คัญ
.. สักประตู คู่เธอ-ฉัน ..คั่น เว ลา

อ่านเพิ่มเติม