คลัีงเก็บรายวัน: เมษายน 26, 2010

Who I Was Born To Be - Tanya

Who I Was Born To Be – Tanya


…เส้นใต้ฉัน บันทึกเธอ

รู้สึก แลลึกซึ้ง ซึ่งสำเนียง เสียงภายใน
วันหนึ่ง…กลับเมืองไทย จิบชาอุ่นไอ ในแสงแดดอุ่น.

Who I Was Born To Be – Tanya

And so here am I
Open arms and ready to stand
I’ve got the world in my hands
And it feels like my turn to fly

ฉันอยู่ที่นี่…
พร้อมอ้อมแขนที่เปิดอ้า และยืนหยัด
ฉันมีโลกทั้งใบอยู่ในมือ
นี่คือเวลาที่ฉันพร้อมจะโบยบิน….

http://wp.me/p3uK8h-2a
Tanya
อ่านเพิ่มเติม