การอ่านกลเกมส์การเมืองของทักษิณและกลุ่มอคติ อวิชชา (ตอนหนึ่ง) – Chaiwat Suravichai

การอ่านกลเกมส์การเมืองของทักษิณและกลุ่มอคติ อวิชชา (ตอนหนึ่ง) – Chaiwat Suravichai


รูปประจำตัว
รูปภาพของ Chaiwat Suravichai
รูปประจำตัว

http:\\sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash1/hs458.ash1/25178_100388020006454_100001057681043_1316_2669646_n.jpg

การอ่านกลเกมส์การเมืองของทักษิณและกลุ่มอคติ อวิชชาฯ ( ตอนหนึ่ง )
มีการใช้หลากหลายเนื้อหาและรูปแบบ ให้สอดคล้องกับสภาพของกลุ่มเป้าหมาย

นักการเมือง การได้ลงสมัคร การให้เงินหาเสียงก้อนโต การทำให้ได้รับเลือกตั้ง การได้รับตำแหน่งสำคัญ การให้บ้านและรถยนต์ การเปิดบริษัทธุรกิจให้ การซื้อตัวซื้อพรรค การสัญญาล่วงหน้า เช่น ได้เงินก้อนโตเป็นงวดๆ โควต้ารัฐมนตรี ตำแหน่งที่ต้องการ การได้โควต้าสัมปทาน ฯลฯ

นักการเมืองท้องถิ่น ก็เช่นเดียวกัน และที่สำคัญ มีการเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายอย่างเป็นระบบ สร้างเป็นเครือข่ายธุรกิจการเมืองอย่างเป็นกระบวนการ เป็นลักษณะขึ้นตรงต่อศูนย์กลางทักษิณ นักวิชาการ เสริมบทบาทในทางวิชาการ การสนับสนุนให้ไปเรียนต่อและดูงานต่างประเทศ การทำวิจัยการเป็นวิทยากร การให้ตำแหน่งหน้าที่ที่สำคัญของสถาบันบรืษัทธุรกิจและการเมือง การสนองความคิดและอุดมการณ์ (หากมี)ให้เป็นจริงz

http://wp.me/p3uK8h-2g
การอ่านกลเกมส์การเมือง,  Chaiwat Suravichai


http:\\sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash1/hs460.ash1/25298_1166297177527_1830862703_309749_3081036_n.jpg

การอ่านกลเกมส์การเมืองของทักษิณและกลุ่มอคติ อวิชชา ( ตอนหนึ่ง )แบ่งปัน
วันนี้ เวลา 0:16

การอ่านกลเกมส์การเมืองของทักษิณและกลุ่มอคติ อวิชชาฯ ( ตอนหนึ่ง )

มีการใช้หลากหลายเนื้อหาและรูปแบบ ให้สอดคล้องกับสภาพของกลุ่มเป้าหมาย

นักการเมือง การได้ลงสมัคร การให้เงินหาเสียงก้อนโต การทำให้ได้รับเลือกตั้ง การได้รับตำแหน่งสำคัญ การให้บ้านและรถยนต์ การเปิดบริษัทธุรกิจให้ การซื้อตัวซื้อพรรค การสัญญาล่วงหน้า เช่น ได้เงินก้อนโตเป็นงวดๆ โควต้ารัฐมนตรี ตำแหน่งที่ต้องการ การได้โควต้าสัมปทาน ฯลฯ

นักการเมืองท้องถิ่น ก็เช่นเดียวกัน และที่สำคัญ มีการเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายอย่างเป็นระบบ สร้างเป็นเครือข่ายธุรกิจการเมืองอย่างเป็นกระบวนการ เป็นลักษณะขึ้นตรงต่อศูนย์กลางทักษิณ นักวิชาการ เสริมบทบาทในทางวิชาการ การสนับสนุนให้ไปเรียนต่อและดูงานต่างประเทศ การทำวิจัยการเป็นวิทยากร การให้ตำแหน่งหน้าที่ที่สำคัญของสถาบันบรืษัทธุรกิจและการเมือง การสนองความคิดและอุดมการณ์ (หากมี)ให้เป็นจริง

ข้าราชการ ส่งเสริมให้ได้รับตำแหน่งหน้าที่ ที่สำคัญหรือตามที่ต้องการโดยทางลัด ยืมตัวมารับใช้งานการเมืองการให้ได้เข้าหลักสูตรสำคัญ วปอ. มีการให้ผลประโยชน์จากการรับใช้ทางการเมืองที่คุ้มค่า และให้ตำแหน่งในรัฐวิสาหกิจหรือบริษัทที่มีผลตอบแทนสูงหลังจากการเกษียณฯ ลักษณะที่พิเศษกว่า คือ การให้เข้ามามีผลประโยชน์ร่วมที่สูง แต่ต้องร่วมรับผิดถุกด้วยกัน วิธีการเช่นนี้ ทำให้ต้องออกมาปกป้องทักษิณหรือผู้เกี่ยวข้องด้วย แม้จะหมดหน้าที่ไปแล้วฯ นักธุรกิจ การดึงมาร่วมในเครือข่ายธุรกิจผูกขาดหรือกึ่งผูกขาด และหรือให้เข้าสู่ธุรกิจการเมือง สร้างเป็นอาณาจักรหรือกลุ่มเครือข่ายอุปถัมภ์ของทักษิณหรือกลุ่มบรืวารที่จงรักภักดี นักกิจกรรมหรือคนมีอุดมการณ์ จะใช้การคุยถึงอุดมการณ์ และดึงมาร่วมทำงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย โดยจะให้ผลประโยชน์และความสะดวกสบาย สร้างและสนับสนุนให้เป็นผู้นำหรือมีบทบาท การให้ไปศึกษาดูงานต่างประเทศตามอุดมการณ์ที่ชอบ การสนับสนุนการเงินในการทำงาน การใช้อำนาจในการจัดการให้ได้รับเงินกู้ก้อนโต เพื่อนำไปลงทุนธุรกิจและงานส่วนตน ทำให้คนใกล้ชิดบางคนเป็นคนมีฐานะมั่งคั่ง บางคนที่ติดใจในรสชาดการเมืองเลือกตั้ง ก็ได้รับการส่งเสริมเป็นพิเศษ ให้ลงสมัครในประเภทปาร์ตี้ริส มีการช่วยเหลือพิเศษทางการเงินและการสั่งการตรงให้พื้นที่สนับสนุน

การอ่านกลเกมส์การเมืองของทักษิณและกลุ่มอคติ อวิชชา (ตอนหนึ่ง) – Chaiwat Suravichai

การอ่านกลเกมส์การเมืองของทักษิณและกลุ่มอคติ อวิชชา (ตอนหนึ่ง) – Chaiwat Suravichai

http:\\sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash1/hs460.ash1/25298_1166293737441_1830862703_309748_8022280_n.jpg

ให้ได้ตำแหน่ง และให้ตำแหน่งรัฐมนตรีในรัฐบาล เกิดความผูกพันฉันท์สหายยุคโลกาภิวัฒน์ระหว่างนักธุรกิจการเมืองทุนสามานย์กับคอมมิวนิสต์ซ้ายจัดอคติ ซึ่งบางคนที่เคยด่าถึงความร้ายกาจและความเลวทรามที่ทำลายประชาชนประเทศชาติของระบอบทักษิณ กลับมาชื่นชมว่าเป็นเทพเจ้าเป็นความหวังของประชาชน ฯ ชาวบ้านและประชาชน ระบอบทักษิณจะใช้นโยบายประชานิยม การจัดตั้งระบบหัวคะแนนเป็นชั้นๆแบบระบบขายตรง ประสานทางด้านผลประโยชน์กับนักการเมืองท้องถิ่นและระดับชาติ และผู้รับเหมาในอำเภอจังหวัด และที่มีผลต่อความคิดความเชื่อ คือ การใช้สื่ออย่างเป็นระบบเป็นกระบวนการ ทั้งTVแดง sms วิทยุ WEBSITE ฯ การจัดอบรมทางการเมือง ร้านกาแฟ การพูดคุยฯ โดยข้อมูลด้านเดี่ยวและบิดเบื้อน อย่างต่อเนื้องมาเป็นเวลานาน ผลที่เกิดขึ้น คือ ชาวบ้านบางส่วนเกิดความเชื่อว่าทักษิณเป็นคนดีเป็นผู้นำความหวังให้แก่ชาวบ้านขณะเดี่ยวกัน ก็มีความเกลียดชังไม่พอใจ สถาบัน รัฐบาลถ้าจะให้ได้ข้อเท็จจริง จะมี 2 เรื่องที่สำคัญ คือ
หนึ่ง นโยบายประชานิยมของระบอบทักษิณ ยังไม่ได้ข้อสรุปว่า มีผลดีหรือผลเสีย แก้ปัญหาได้มีผลเสียหรือมีโทษสำหรับประเทศไทยแต่บทสรุปของหลายประเทศ ประชานิยมมีแต่ผลเสีย

สอง ความนิยมของชาวบ้านที่มีต่อทักษิณ ในช่วงก่อน การรัฐประหาร 19 กันยายน 2549 จะมีไม่มากเท่าปัจจุบัน ส่วนหนึ่งเพราะรัฐบาลที่ผ่านมาไม่ทำหน้าที่ ป้องกันความเท็จที่ทำลายสถาบันและบุคคล และการให้ความจริงแก่ชาวบ้านและประชาชน ฯ ที่กล่าวมาอาจจะเป็นแค่ความคิดความเข้าใจส่วนหนึ่งกึ่ยวกับทักษิณและระบอบทักษิณ ซึ่งเป็นคนไม่ธรรมดา อาจจะเป็นได้ทั้งพระเจ้ามูลเมืองในนิยาย ผู้นำการเปลี่ยนแปลงของอดีตคอมมิวนิสต์ตกขอบ เป็นแก้วสารพัดนึก ของผู้คนที่มีความทะเยอทะยานทางธุรกิจและการเมือง เป็นแหล่งทุนที่ไหลไม่หยุดของแกนนำ ฯ หรืออาจจะเป็นปีศาจร้ายที่มีพลังอาฆาตแค้น ที่มีเจตนาที่จะทำลายทุกสถาบันทุกผู้คนที่ขวางเส้นทางเป็นใหญ่แต่ผู้เดืยวในแผ่นดินไทย หรืออาจจะเป็นนักโทษอาชญากรรมแผ่นดินตลอดชีวิตในคุกประเทศไทย
ต้องบอกว่า ทักษิณมีเล่ห์กลที่สามารถเปลี่ยนคำพูดให้สอดคล้องกับความคิดและผลประโยชน์ของแต่ละคน คือ พูดกับพวกที่สนแต่เรื่องผลประโยชน์ คือจะเสนอผลประโยชน์ให้ แต่ถ้าพูดกับคนมีอุดมการณ์ เป็นนักประชาธิปไตยจริง ก็จะพูดซ้าย ยกอุดมการณ์ อำมาตย์ ชนชั้น สงครามชนชั้นสองมาตรฐาน ความเป็นธรรม การล้มรัฐบาลโค่นสถาบัน สร้างรัฐไทยใหม่ แต่ถ้าพูดกับพวกลูกครึ่งคือ ครึ่งอุดมกาณ์ ครึ่งอำนาจเงินทองการเสวยสุข ก็จะพูดอุดมการณ์นำ แต่ตบท้ายด้วยผลประโยชน์ ถ้าพูดกับชาวนา ทักษิณจะพูด จนชาวนารู้สึกทุกข์กว่าความเป็นจริง พูดกับชาวบ้าน จะรู้สึกว่าตัวเองเป็นไพร่ และทักษิณเป็นหัวหน้าไพร่นำทัพกบฏ แต่จะกดและขี่หัวหน้ามุ้งและแก็งค์ต่างๆ

ไม่ให้คอร์รัปชั่นมาก “ ไม่ให้อิ่มแต่ไม่อด โดยส่วนแบ่งนั้น กูเอาเองเพราะลงทุนมากกว่าแถมฉลาดกว่า

สิ่งที่ผู้สันทัดกรณีลุ้นกันอยู่ 2 ขัอ คือ

หนึ่ง ระหว่างทักษิณ กับ หัวหน้ามุ้ง นักการเมืองที่ไม่เคยเป็นฝ่ายค้าน ใครจะชนะ ?
สอง ระหว่างทักษิณ(ทุนสามานย์) กับอดีตคอมฯซ้ายจัดอคติ ใครจะใช้ใคร และใครจะชนะ ?

วันพุธ 21 เมษายน 2553 ชัยวัฒน์ สุรวิชัย

4 thoughts on “การอ่านกลเกมส์การเมืองของทักษิณและกลุ่มอคติ อวิชชา (ตอนหนึ่ง) – Chaiwat Suravichai

 1. rapeseed

  โอ้โห คุณพี่เราขยันจริงๆ นั่งอัพเดทข้อมูล อ่านบล็อกเก่าไปเรื่อยๆ พอเสริชเจอบล็อกใหม่คุณพี่ก่อนใครเลย ตีแสกหน้าเราเลย ตักกี้เขาทำการตลาดดี ระบบอุปถัมภ์ทั้งนั้นละคะ ทุนสามานย์ตัวพ่อเลยละคะ เมือก่อนเคยชอบเขาเพราะเขาเร็ว ดูเหมือนวิสัยทัศน์กว้างไกล แต่โกงจิ๊กหงายเลย

  Liked by 1 person

 2. rapeseed

  โอ้โห คุณพี่เราขยันจริงๆ นั่งอัพเดทข้อมูล อ่านบล็อกเก่าไปเรื่อยๆ พอเสริชเจอบล็อกใหม่คุณพี่ก่อนใครเลย ตีแสกหน้าเราเลย ตักกี้เขาทำการตลาดดี ระบบอุปถัมภ์ทั้งนั้นละคะ ทุนสามานย์ตัวพ่อเลยละคะ เมือก่อนเคยชอบเขาเพราะเขาเร็ว ดูเหมือนวิสัยทัศน์กว้างไกล แต่โกงจิ๊กหงายเลย

  Liked by 1 person

 3. wannaprasart

  ทฤษฎี สองนคราประชาธิปไตย

  คนชนบทเลือกรัฐบาล คนเมืองล้มรัฐบาล
  กำลังถูกกลับด้านโดยมวลชนคนเสื้อแดง

  แต่มิอาจปารมาส นักรบหน้าแป้นคีบอร์ด Facebook

  Liked by 1 person

 4. wannaprasart

  ทฤษฎี สองนคราประชาธิปไตย

  คนชนบทเลือกรัฐบาล คนเมืองล้มรัฐบาล
  กำลังถูกกลับด้านโดยมวลชนคนเสื้อแดง

  แต่มิอาจปารมาส นักรบหน้าแป้นคีบอร์ด Facebook

  Liked by 1 person

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.