คลัีงเก็บรายวัน: เมษายน 23, 2010

ชัยวัฒน์ สุรวิชัย อดีตคนเดือนตุลาฯ

การอ่านกลเกมส์ทางการเมืองของทักษิณและพวกอคติ อวิชชา [ตอนจบ] Chaiwat Suravichai


ชัยวัฒน์ สุรวิชัย อดีตคนเดือนตุลาฯ

ชัยวัฒน์ สุรวิชัย อดีตคนเดือนตุลาฯ

http:\\sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash1/hs458.ash1/25178_100392010006055_100001057681043_1330_2192300_n.jpg
การอ่านกลเกมส์ทางการเมืองของทักษิณและพวกอคติ อวิชชา [ตอนจบ]

หลักการที่ใช้ในการอธิบาย ปลุกระดมต่อชาวบ้านและพวกที่ไม่สนใจทางการเมือง รวมทั้งพวกตัวเอง

หนึ่ง พูดเฉพาะส่วน ตัดตอน ไม่กล่าวถึงภาพรวมของเรื่องทั้งหมด เอาเฉพาะที่ได้ประโยชน์
เช่น พูดเรื่องการรัฐประหาร 19 กันยายน 2549 ที่ทหารออกมาล้มรัฐบาลทักษิณ

แต่ไม่กล่าวถึง การครองอำนาจรัฐ 6 ปี [2544-/2549]ตั้งแต่ การเข้าสู่อำนาจรัฐ การใช้อำนาจรัฐ
โดยมิชอบ และการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ [แทรกแซงองค์กรอิสระ ทำให้ไม่สามารถตรวจสอบได้
ตามระบบ] ทำให้ประชาชนทนไม่ได้ ต้องออกมาชุมนุมเดินขบวนใหญ่ขับไล่ แต่นายกทักษิณไม่รับฟังฯ

จนเป็นสาเหตุแห่งการทำรัฐประหารดังกล่าว เป็นการยุติการใช้อำนาจรัฐโกงชาติโกงประชาชน
อันก่อให้เกิดผลเสียหายมากกว่าการรัฐประหารซึ่งก็เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง การได้รับดอกไม้การสนับสนุน
จากประชาชนและสื่อมวลชนเป็นเหตุผลที่ประจักษ์ชัดเจน

http://wp.me/p3uK8h-FJ
กลเกมส์ทางการเมือง, Chaiwat Suravichai
อ่านเพิ่มเติม

การอ่านกลเกมส์การเมืองของทักษิณและกลุ่มอคติ อวิชชา (ตอนหนึ่ง) – Chaiwat Suravichai

การอ่านกลเกมส์การเมืองของทักษิณและกลุ่มอคติ อวิชชา (ตอนหนึ่ง) – Chaiwat Suravichai


รูปประจำตัว
รูปภาพของ Chaiwat Suravichai
รูปประจำตัว

http:\\sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash1/hs458.ash1/25178_100388020006454_100001057681043_1316_2669646_n.jpg

การอ่านกลเกมส์การเมืองของทักษิณและกลุ่มอคติ อวิชชาฯ ( ตอนหนึ่ง )
มีการใช้หลากหลายเนื้อหาและรูปแบบ ให้สอดคล้องกับสภาพของกลุ่มเป้าหมาย

นักการเมือง การได้ลงสมัคร การให้เงินหาเสียงก้อนโต การทำให้ได้รับเลือกตั้ง การได้รับตำแหน่งสำคัญ การให้บ้านและรถยนต์ การเปิดบริษัทธุรกิจให้ การซื้อตัวซื้อพรรค การสัญญาล่วงหน้า เช่น ได้เงินก้อนโตเป็นงวดๆ โควต้ารัฐมนตรี ตำแหน่งที่ต้องการ การได้โควต้าสัมปทาน ฯลฯ

นักการเมืองท้องถิ่น ก็เช่นเดียวกัน และที่สำคัญ มีการเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายอย่างเป็นระบบ สร้างเป็นเครือข่ายธุรกิจการเมืองอย่างเป็นกระบวนการ เป็นลักษณะขึ้นตรงต่อศูนย์กลางทักษิณ นักวิชาการ เสริมบทบาทในทางวิชาการ การสนับสนุนให้ไปเรียนต่อและดูงานต่างประเทศ การทำวิจัยการเป็นวิทยากร การให้ตำแหน่งหน้าที่ที่สำคัญของสถาบันบรืษัทธุรกิจและการเมือง การสนองความคิดและอุดมการณ์ (หากมี)ให้เป็นจริงz

http://wp.me/p3uK8h-2g
การอ่านกลเกมส์การเมือง,  Chaiwat Suravichai

อ่านเพิ่มเติม