คำพิพากษาจำคุกศิวรักษ์ ชุติพงษ์ วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2552 เวลา 14:52:12 น.

คำพิพากษาจำคุกศิวรักษ์ ชุติพงษ์ โดย เขียน ธีระวิทย์


logo_matichon_online

ความผิดของรัฐบาลฮุนเซนที่ชัดเจนคือละเมิดปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ มาตรา 9 ที่ว่า “บุคคลจะถูกจับกุมคุมขัง หรือเนรเทศตามอำเภอใจไม่ได้” มาตรา 11 ข้อ 2 ที่ว่า “บุคคลจะต้องไม่ได้รับโทษใดๆ ในการกระทำหรือละเว้นการกระทำ ซึ่งไม่มีกฎหมายบัญญัติระบุความผิดไว้…

http://wp.me/p3uK8h-2P
ศิวรักษ์ ชุติพงษ์, เขียน ธีระวิทย์

เขียน ธีระวิทย์

วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2552 เวลา 14:52:12 น. มติชนออนไลน์<!–อ่านล่าสุด  คน–>

คำพิพากษาจำคุกศิวรักษ์ ชุติพงษ์

โดย เขียน ธีระวิทย์ ศาตราจารย์กิตติคุณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2552 ศาลกรุงพนมเปญได้พิพากษาจำคุกคนไทย นายศิวรักษ์  ชุติพงษ์โดยให้จำคุก 7 ปี และปรับเป็นเงิน 10 ล้านเรียล (ประมาณ 85,000 บาท) ในข้อหาสอดแนมข้อมูลของทักษิณ  ชินวัตร ระหว่างการเดินทางไปเยือนกัมพูชา ( 10-14 พฤศจิกายน 2552) ด้วยการส่งข้อมูลเกี่ยวกับกำหนดการของเที่ยวบินให้กับสถานทูตไทย คดีนี้มีข้อน่าสังเกตดังนี้
1. รัฐบาลกัมพูชาภายใต้การนำของสมเด็จฯ ฮุนเซนเคยต้อนรับบุคคลสำคัญระดับประมุขของประเทศหลายครั้ง รวมทั้งนายทักษิณ ชินวัตร เมื่อครั้งที่ดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีของไทยด้วย ไม่เคยปรากฏว่ากำหนดการการบินเข้า-ออกประเทศกัมพูชาถือเป็นความลับ คงไม่มีใครเชื่อว่า ในโลกนี้มีประเทศใดที่เป็นสมาชิกสหประชาชาติกล้าบัญญัติกฎหมายระบุว่า เที่ยวบินการเดินทางเข้า-ออกประเทศของบุคคลสำคัญเป็นความลับในราชการ
ถ้ากัมพูชาเป็นรัฐพิเศษเหนือมนุษย์จะออกกฎหมายพิเศษโดยระบุว่า อาชญากรแผ่นดินของรัฐศัตรูเดินทางเข้า-ออกประเทศกัมพูชาก็ดี หรือระบุกว้างๆ ว่า กรณีใดที่สมเด็จฯ ฮุนเซนบอกว่าเป็นความลับของประเทศ ให้ถือว่าเรื่องนั้นเป็นความลับของประเทศก็ดี ชื่อกัมพูชาก็คงฉาวโฉ่ทั่วโลก และอาจถูกขับออกจากสหประชาชาติ
ถ้าไม่มีกฎหมายพิเศษดังกล่าว ตามหลักสากลศาลกัมพูชาก็ไม่มีอำนาจตัดสินลงโทษผู้ต้องหาอย่างนายศิวรักษ์ ชุติพงษ์ ตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนมาตรา 11 ข้อ 2 กัมพูชาเป็นสมาชิกสหประชาชาติ จำต้องปฏิบัติตาม
2. ตามหลักสากลนั้น คำพิพากษาของศาลจะต้องระบุชัดเจนว่า ผู้ต้องหาทำผิดกฎหมายอะไร มาตราไหน แต่คำพิพากษาลงโทษจำคุกศิวรักษ์มิได้อ้างกฎหมายฉบับใดเลย มีแต่กล่าวกว้างๆ อย่างเลื่อนลอยว่า จำเลยทำผิดตามข้อหาสอดแนมข้อมูลของ พ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร ด้วยการส่งข้อมูลเกี่ยวกับกำหนดการเที่ยวบินให้กับสถานทูตไทย
3. เข้าใจว่า ทนายของนายศิวรักษ์ มิได้ทำหน้าที่โดยยึดหลักวิชาชีพทนายความในระบอบประชาธิปไตย แต่ทำตามความต้องการของผู้มีอำนาจรัฐในระบอบเผด็จการ มิเช่นนั้น ทนายจะต้องเค้นให้มีการระบุความผิดตามกฎหมายให้ชัดเจน อัยการและทนายจะต้องทำเรื่องนี้ให้กระจ่าง แม้ศาล (ถ้ากลัวฝ่ายการเมือง) จะมั่วๆ ไม่ระบุในคำพิพากษา บันทึกรายงานการพิจารณาคดีของศาล หรือผู้สื่อข่าวที่มีใจเป็นธรรมที่อยู่ในศาลก็สามารถรายงานให้สาธารณชนทราบได้
4. ตามหลักกฎหมายอาญา ผู้กระทำผิดทางอาญานั้น จะต้องมีเจตนา อันนี้ไม่มีการสืบให้แน่ชัดว่า ศาลได้สืบพยานในประเด็นนี้หรือไม่ เป็นหน้าที่ของอัยการและทนายจำเลยที่จะต้องนำสืบให้ศาลทราบว่า ศิวรักษ์ลักลอบเอาข้อมูลไปกระทำการอันเป็นภัยต่อความมั่นคงของกัมพูชาอย่างไร
ศิวรักษ์เป็นพลเมืองไทยทำงานในหน่วยงานที่มีสิทธิที่จะรู้ตารางเวลาเครื่องบินเข้าออกกัมพูชาอยู่แล้ว สถานทูตไทยขอข้อมูลจากเขาโดยชอบ เพราะเครื่องบินลำนี้บินผ่านหรือจะบินผ่านน่านฟ้าไทย สถานทูตไทยมีหน้าที่ที่จะมีข้อมูลและรายงานให้รัฐบาลไทยทราบ
วิญญูชนคงเข้าใจได้ยากว่า ศิวรักษ์จะเอาข้อมูลเที่ยวบินของทักษิณไปทำลายความมั่นคงของกัมพูชาได้อย่างไร
5. จำเลยซึ่งได้รับความช่วยเหลือจากกระทรวงการต่างประเทศของไทยแต่ต้น ถูกสมุนของทักษิณอาศัยความทุกข์ของจำเลยช่วงชิงบทบาทนั้นไป พวกเขาใช้กลยุทธสร้างกระแสให้ศิวรักษ์ต้องโทษ (แทนที่จะเป็นพ้นโทษ)
โดยแนะให้ทนายจำเลยแนะให้ลูกความต้องโทษ เพื่อพวกเขาจะได้มีโอกาสแสดงความปรานีหาคะแนนนิยมจากคนไทยว่า พวกเขาเก่งกว่าฝ่ายรัฐบาลไทย สามารถขอให้รัฐบาลฮุนเซนขอพระราชทานอภัยโทษได้สำเร็จ คือพวกเขาเก่งในการจะช่วยคนไทยให้ได้รับพระราชทานอภัยโทษ จากการกระทำของคนไทยที่ไม่มีกฎหมายบัญญัติเป็นความผิด
6. การเลือกทนายใหม่ จากนาย เภา สุภา ที่กระทรวงการต่างประเทศไทยหาให้เป็น นายเขียว สัมโบ และขอพึ่งพานักการเมืองพรรคเพื่อไทยเป็นเอกสิทธิของศิวรักษ์และครอบครัว เป็นเรื่องที่น่าเห็นใจ เพราะถูกบีบคั้นโดยกระแสการเมือง รัฐบาลไทยยังคงติดตามให้ความช่วยเหลือเท่าที่ศิวรักษ์ยังคงต้องการนั้นชอบแล้ว
7. รัฐบาลไทยมีพันธะทางใจที่จะต้องช่วยหรือไม่ช่วยศิวรักษ์ ตามที่ศิวรักษ์ต้องการ อาจจะเสียหน้าบ้าง แต่ก็ต้องอดทนเพราะศิวรักษ์ตกเป็นเหยื่อทางการเมืองของคนไทย-กัมพูชาที่สมคบกันมุ่งทำร้ายประเทศไทย ถ้าศิวรักษ์ขอให้รัฐบาลไทยจ่ายค่าทนายและค่าปรับให้ รัฐบาลไทยก็ควรจ่ายให้เป็นกรณีพิเศษ
8. รัฐบาลไทยจะตอบโต้รัฐบาลกัมพูชาโดยหาเรื่องทำนองเดียวกันกับที่รัฐบาลกัมพูชาทำก็มีสิทธิ แต่ไม่ควรทำ เพราะจะลดตัวทำเหมือนคนป่าเถื่อน ควรเก็บเรื่องไว้เป็นเจ้าหนี้ทางการเมืองแล้วคิดบัญชีภายหลังในกรณีและเวลาที่เหมาะสม
9. คดีนี้ รัฐบาลกัมพูชาได้ข้อมูลมากล่าวโทษศิวรักษ์โดยทางมิชอบ คือดักฟังโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่สถานทูตไทย รัฐบาลไทยควรสื่อสารให้ทุกประเทศที่มีสถานทูตอยู่ในกัมพูชาทราบว่าการพูดกันทางโทรศัพท์ในกัมพูชานั้นไม่มีความปลอดภัย ไม่ต้องพูดถึงการปกป้องเสรีภาพส่วนบุคคลของชาวกัมพูชา องค์กรเอกชนและนักการเมืองฝ่ายค้านให้เสียเวลา
10. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของรัฐสภาไทย และองค์กรเอกชนที่ทำงานส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในไทยไม่ควรนิ่งเฉยเกี่ยวกับเรื่องนี้ ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องนี้ รวบรวมข้อมูลทำเอกสารชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับคดีศิวรักษ์ ทำจดหมายหรือแถลงการณ์ภาษาต่างๆ ส่งถึงคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ Amnesty International องค์กรเอกชนด้านสิทธิมนุษยชนที่สำคัญๆ ทั่วโลก รวมทั้งล็อบบี้ประเทศต่างๆ ที่ได้ให้ความช่วยเหลือกัมพูชาภายใต้การนำของสมเด็จฯ ฮุนเซนให้ระงับหรือลดความช่วยเหลือกัมพูชาต่อไป
ความผิดของรัฐบาลฮุนเซนที่ชัดเจนคือละเมิดปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ มาตรา 9 ที่ว่า “บุคคลจะถูกจับกุมคุมขัง หรือเนรเทศตามอำเภอใจไม่ได้” มาตรา 11 ข้อ 2 ที่ว่า “บุคคลจะต้องไม่ได้รับโทษใดๆ ในการกระทำหรือละเว้นการกระทำ ซึ่งไม่มีกฎหมายบัญญัติระบุความผิดไว้…”
หมายเหตุ ตั้งแต่ 20 ธันวาคมเป็นต้นไปดูบทความเรื่องคดีศิวรักษ์ ชุติพงษ์ และปัญหาไทยกัมพูชาได้ใน http://www.thaiworld.org/.
<!–
function BackPage() {history.back();}

–>

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
เขมรจัดพิธีส่งมอบศิวรักษ์14ธ.ค .”พท.-จิ๋ว-แม้ว”บินร่วมงาน โฆษกกัมพูชาชู “ทักษิณ”ฮีโร่
โฆษก รบ.ยินดีกับครอบครัวศิวรักษ์ แต่ไม่ยกความชอบให้เพื่อไทย
นายกฯ เชื่อนานาชาติเข้าใจ ถึงความผิดปกติ กรณี”ศิวรักษ์”

12 thoughts on “คำพิพากษาจำคุกศิวรักษ์ ชุติพงษ์ โดย เขียน ธีระวิทย์

 1. wannaprasart

  สวัสดีครับ คุณTanya

  สถานฑูตไทยในกัมพูชา หรือสถานฑูตกัมพูชาในไทยครับ..?

  มีเพื่อนสาวสมัยเรียนรามฯ รหัส 19 จบแล้วไปต่อ ตปท.
  ซะหลายปี กลับมาทำงานกับเอกชน ช่วงหนึ่งได้ทำที่
  สถานฑูตแคนาดา ประเทศไทย แต่งงานกับฝรั่ง ย้าย
  ตามสามีไปทำงานที่ออสเตรเลีย.

  …..เคยเป็นเลขานุการ…ไม่ได้รับราชการใช่ใหมครับ.?

  Liked by 1 person

 2. wannaprasart

  สวัสดีครับ คุณTanya

  สถานฑูตไทยในกัมพูชา หรือสถานฑูตกัมพูชาในไทยครับ..?

  มีเพื่อนสาวสมัยเรียนรามฯ รหัส 19 จบแล้วไปต่อ ตปท.
  ซะหลายปี กลับมาทำงานกับเอกชน ช่วงหนึ่งได้ทำที่
  สถานฑูตแคนาดา ประเทศไทย แต่งงานกับฝรั่ง ย้าย
  ตามสามีไปทำงานที่ออสเตรเลีย.

  …..เคยเป็นเลขานุการ…ไม่ได้รับราชการใช่ใหมครับ.?

  Liked by 1 person

 3. rapeseed

  อ้าว จ๊ะเอ๋อีกครั้งค้าคุณสุเทพฯ ไม่นึกว่าจะเจอคำตอบ แสดงว่ายังไม่ได้อ่าน เขาวานให้หนูเป็นสายลับที่แปะไว้ ไม่ได้เป็นข้าราชการและไม่เคยเป็นค้า เป็นเลขาของกงศุลแต่ทำงานให้ท่านฑูตประเทศของเขาในเรื่องการลงทุน การศีกษา การท่องเที่ยว บินไปที่โน่นด้วยเฮลิคอปเตอร์ของพวกเขา ไปวังท่านนโรดม รณฤทธิ์ มาด้วย ไปกับท่านฑูตทหารของเขาด้วย นั่งในรถทหารมีทหารขนาบข้างอาวุธเต็มมือและลูกน้อยหน่า โอ๊ย หวาดเสียว รู้จักตัวละครทุกตัวที่เป็นข่าวอยู่ในขณะนี้ เคยถูก รมต มหาดไทยของเขาขอเป็นเมียน้อย ฮีเสียดายว่าเพิ่งแต่งงานมาเจอข้อยช้าไป ดู๊ ดู ชีวิตอีนางน้อยพเนจร อุอิ หลังจากนั้นก็ไปทำงานให้กับกรมวิเทศสหการอยู่สักพัก แล้วทำ ยูเอ็น ค้า

  Liked by 1 person

 4. rapeseed

  อ้าว จ๊ะเอ๋อีกครั้งค้าคุณสุเทพฯ ไม่นึกว่าจะเจอคำตอบ แสดงว่ายังไม่ได้อ่าน เขาวานให้หนูเป็นสายลับที่แปะไว้ ไม่ได้เป็นข้าราชการและไม่เคยเป็นค้า เป็นเลขาของกงศุลแต่ทำงานให้ท่านฑูตประเทศของเขาในเรื่องการลงทุน การศีกษา การท่องเที่ยว บินไปที่โน่นด้วยเฮลิคอปเตอร์ของพวกเขา ไปวังท่านนโรดม รณฤทธิ์ มาด้วย ไปกับท่านฑูตทหารของเขาด้วย นั่งในรถทหารมีทหารขนาบข้างอาวุธเต็มมือและลูกน้อยหน่า โอ๊ย หวาดเสียว รู้จักตัวละครทุกตัวที่เป็นข่าวอยู่ในขณะนี้ เคยถูก รมต มหาดไทยของเขาขอเป็นเมียน้อย ฮีเสียดายว่าเพิ่งแต่งงานมาเจอข้อยช้าไป ดู๊ ดู ชีวิตอีนางน้อยพเนจร อุอิ หลังจากนั้นก็ไปทำงานให้กับกรมวิเทศสหการอยู่สักพัก แล้วทำ ยูเอ็น ค้า

  Liked by 1 person

 5. wannaprasart


  เขาวานให้หนูเป็นสายลับ!!
  … (ตอน1.)

  วานเขาเป็นสายให้หนู…!!เสียลับ(ตอน2.)

  ข้อมูลทั่วไป
  อายุ-เพศ female
  วันเดือนปีเกิด
  สถาบันการศึกษา ม.สงขลานครินทร์ (วิทยาเขตปัตตานี)
  อาชีพ วิชาชีพ (ทางแพทย์ ทางกฎหมาย และอื่นๆ)
  งานอดิเรก ขีดๆเขียนๆ
  ความสนใจ ฝันลมๆแล้งๆว่าอยากเป็นนักเขียน

  Liked by 1 person

 6. wannaprasart


  เขาวานให้หนูเป็นสายลับ!!
  … (ตอน1.)

  วานเขาเป็นสายให้หนู…!!เสียลับ(ตอน2.)

  ข้อมูลทั่วไป
  อายุ-เพศ female
  วันเดือนปีเกิด
  สถาบันการศึกษา ม.สงขลานครินทร์ (วิทยาเขตปัตตานี)
  อาชีพ วิชาชีพ (ทางแพทย์ ทางกฎหมาย และอื่นๆ)
  งานอดิเรก ขีดๆเขียนๆ
  ความสนใจ ฝันลมๆแล้งๆว่าอยากเป็นนักเขียน

  Liked by 1 person

 7. wannaprasart

  2.ศิษย์เก่า ม.อ. จัดงานยินดีศิษย์เก่าดีเด่น เชิญอธิการบดีโชว์วิสัยทัศน์ ม.อ. 2565

  นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และ นางพรทิวา นาคาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

  Liked by 1 person

 8. wannaprasart

  2.ศิษย์เก่า ม.อ. จัดงานยินดีศิษย์เก่าดีเด่น เชิญอธิการบดีโชว์วิสัยทัศน์ ม.อ. 2565

  นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และ นางพรทิวา นาคาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

  Liked by 1 person

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.