คลัีงเก็บรายวัน: ธันวาคม 11, 2009

คำพิพากษาจำคุกศิวรักษ์ ชุติพงษ์ วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2552 เวลา 14:52:12 น.

คำพิพากษาจำคุกศิวรักษ์ ชุติพงษ์ โดย เขียน ธีระวิทย์


logo_matichon_online

ความผิดของรัฐบาลฮุนเซนที่ชัดเจนคือละเมิดปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ มาตรา 9 ที่ว่า “บุคคลจะถูกจับกุมคุมขัง หรือเนรเทศตามอำเภอใจไม่ได้” มาตรา 11 ข้อ 2 ที่ว่า “บุคคลจะต้องไม่ได้รับโทษใดๆ ในการกระทำหรือละเว้นการกระทำ ซึ่งไม่มีกฎหมายบัญญัติระบุความผิดไว้…

http://wp.me/p3uK8h-2P
ศิวรักษ์ ชุติพงษ์, เขียน ธีระวิทย์
อ่านเพิ่มเติม