ด้วยสติรู้ตัว ด้วยปัญญารู้คิด และด้วยความสุจริตจริงใจ-King ภูมิพล 5-12-52

ด้วยสติรู้ตัว ด้วยปัญญารู้คิด และด้วยความสุจริตจริงใจ-King ภูมิพล 5-12-52


ด้วยสติรู้ตัว ด้วยปัญญารู้คิด และด้วยความสุจริตจริงใจ-King ภูมิพล

กราบบังคมทูลใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ขอพระราชทานบรมราชานุญาต…

http://wp.me/p3uK8h-2R
King ภูมิพล


King Of KingS *H.M.BLUES*.mp4
King : เพลง King of Kings
คอนเสิร์ต H.M.BLUES Concert เป็นการขับร้องโดยเหล่าศิลปิน เพลง King of Kings

05/12/52 11.57 น. “ในหลวง” ทรงแนะประชาชน ตั้งใจทำหน้าที่ตนเอง เพื่อบ้านเมืองของเรา ความสุขของข้าพเจ้าคือบ้านเมืองปกติสุข VideoPortal : ข่าวพระราชสำนัก …

ภูมิพล 5:12:52

#WeLoveKing

พระราชดำรัสเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2552

“ขอขอบใจท่านทั้งหลายเป็นอย่างยิ่ง
ที่มีไมตรีจิตพรั่งพร้อมกันมาให้พรวันเกิด
ด้วยถ้อยคำที่เลือกสรรมาจากใจจริง ซึ่งปรารถนาดี
มุ่งหมายให้ข้าพเจ้ามีความสุข ความสวัสดีโดยประการต่างๆ

ความสุขความสวัสดีของข้าพเจ้าจะเกิดขึ้นได้
ก็ด้วยบ้านเมืองของเรามีความเจริญมั่นคง เป็นปกติสุข..
ความเจริญมั่นคงทั้งนั้น จะสัมฤทธิ์ผลเป็นจริงได้
ก็ด้วยทุกคนทุกฝ่ายในชาติ มุ่งที่จะปฏิบัติหน้าที่ของตนให้เต็มกำลัง
ด้วยสติรู้ตัว ด้วยปัญญารู้คิด และด้วยความสุจริตจริงใจ
โดยเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมยิ่งกว่าส่วนอื่น

จึงขอให้ท่านทั้งหลาย ในที่นี้
ซึ่งมีตำแหน่งหน้าที่สำคัญอยู่ในสถาบันหลักของประเทศ
และชาวไทยทุกคน ทุกหมู่เหล่า
ทำความเข้าใจในหน้าที่ของตนให้กระจ่าง
แล้วตั้งจิต ตั้งใจให้เที่ยงตรง หนักแน่น
ที่จะปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด
เพื่อให้สำเร็จประโยชน์ส่วนรวมอันไพบูลย์
เพื่อชาติบ้านเมืองอันเป็นที่อยู่ ที่ทำกินของเรา
มีความเจริญมั่นคง ยั่งยืนไป

ขออำนาจแห่งคุณพระคุณรัตนตรัย
และสิ่งศักดิ์สิทธิ์จงคุ้มครอง
รักษาท่านให้ปราศจากทุกข์ ปราศจากภัย
และอำนวยสุขสิริสวัสดิ์ พิพัฒนมงคล
ให้สัมฤทธิ์ผลขึ้นแก่ท่าน ทั่วหน้ากัน”

พระราชดำรัส ภูมิพล 5:12:52

ด้วยสติรู้ตัว ด้วยปัญญารู้คิด
และด้วยความสุจริตจริงใจ
King ภูมิพล 5-12-52
.
กราบบังคมทูลใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท
ขอพระราชทานบรมราชานุญาต…
.
http://wp.me/p3uK8h-2R
King ภูมิพล
.

#WeLoveKing

…โลกต้องบันทึกว่า #WeLoveKing ขึ้นอันดับหนึ่งในโลกทวิตเตอร์

ในฐานะคำที่ถูกพิมพ์และค้นหามากที่สุดในโลกเป็นครั้งแรก

การทำสถิติโลกของคำว่า #WeLoveKing ใน www.twitter.com นั้นเกิดขึ้นช่วงเวลา 20.29 น.คืนวันที่ 5 ธันวาคม 2552

ฟังเพลง King of Kings – พงศ์พรหม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา

เพลง : King of Kings

อัลบั้ม : King of Kings
ศิลปิน : พงศ์พรหม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา

เหนือบัลลังก์ราชัน
ใต้ไตรรงค์ธงไทย
โลกระบือลือไกล
กษัตราผู้เปี่ยมน้ำพระทัย ผู้ครองแผ่นดินนี้

พระทรงคอยปัดเป่า
ทุกข์และความกังวล
หลอมรวมใจปวงชน
ประหนึ่งดังพระนามภูมิพล มหาราชเกริกไกร

***
โลกต่างชื่นชมพระบารมี
ล้ำศักดิ์เลิศศรีไปยังแดนไกล
สูงส่งทัดเทียมเทพไท
สดุดีไว้ หนึ่งเดียวนี้

King of Kings,
King of Kings

ปกครองไพร่ฟ้า
ด้วยความรัก
ด้วยธรรมโดยแท้จริง

King of Kings,
King of Kings

ราชันผู้ยิ่งใหญ่
ก้องไปทั้งฟ้าดิน

พระทรงครองในทศพิธราชธรรม
พระชี้นำให้มีความรักและสามัคคี

King of Kings. ***

พระองค์ทรงเหน็ดเหนื่อย
ทุกข์พระวรกาย
เพื่อปวงชนชาวไทย
ได้อยู่บนผืนแผ่นดินร่มเย็น ยั่งยืนสืบไป

[ซ้ำตลอด]***

King of Kings
King of Kings
King of Kings

King of Kings
King of Kings

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า

wannaprasart blog
06 ธันวาคม 2552

สัมผัส…อย่างลึกซึ้ง ซึ่งสำเนียง เสียงภายใน

ขาดสติยั้งคิด ขาดเหตุผลความรู้จักถูกผิดนั้น เป็นเหตุให้เกิดความหลงความลืมตัว-ภูมิพล 5:12:53

5 thoughts on “ด้วยสติรู้ตัว ด้วยปัญญารู้คิด และด้วยความสุจริตจริงใจ-King ภูมิพล 5-12-52

 1. wannaprasart

  ๐ เพลง King of King…๐

  ทำนอง: พงศ์พรหม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
  เนื้อร้อง: สุรักษ์ สุขเสวี
  Arranger: พงศ์พรหม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
  Vocals: รวมศิลปิน
  อัลบั้ม : H.M.Blues

  เหนือบัลลังก์ราชัน ใต้ไตรรงค์ธงไทย
  โลกระบือลือไกล กษัตราผู้เปี่ยมน้ำพระทัย
  ผู้ครองแผ่นดินนี้

  พระทรงคอยปัดเป่า ทุกข์และความกังวล
  หลอมรวมใจปวงชน
  ประหนึ่งดังพระนามภูมิพล มหาราชเกริกไกร

  *โลกต่างชื่นชมพระบารมี
  ล้ำศักดิ์เลิศศรีไปยังแดนไกล
  สูงส่งทัดเทียมเทพไท สดุดีไว้ หนึ่งเดียวนี้

  King of Kings, King of Kings
  ปกครองไพร่ฟ้า ด้วยความรัก ด้วยธรรมโดยแท้จริง

  King of Kings, King of Kings
  ราชันผู้ยิ่งใหญ่ ก้องไปทั้งฟ้าดิน
  พระทรงครองในทศพิธราชธรรม
  พระชี้นำให้มีความรักและสามัคคี
  King of Kings.

  พระองค์ทรงเหน็ดเหนื่อย ทุกข์พระวรกาย
  เพื่อปวงชนชาวไทย ได้อยู่บนผืนแผ่นดินร่มเย็น
  ยั่งยืนสืบไป

  (ซ้ำ *)

  Liked by 1 person

 2. wannaprasart

  ๐ เพลง King of King…๐

  ทำนอง: พงศ์พรหม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
  เนื้อร้อง: สุรักษ์ สุขเสวี
  Arranger: พงศ์พรหม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
  Vocals: รวมศิลปิน
  อัลบั้ม : H.M.Blues

  เหนือบัลลังก์ราชัน ใต้ไตรรงค์ธงไทย
  โลกระบือลือไกล กษัตราผู้เปี่ยมน้ำพระทัย
  ผู้ครองแผ่นดินนี้

  พระทรงคอยปัดเป่า ทุกข์และความกังวล
  หลอมรวมใจปวงชน
  ประหนึ่งดังพระนามภูมิพล มหาราชเกริกไกร

  *โลกต่างชื่นชมพระบารมี
  ล้ำศักดิ์เลิศศรีไปยังแดนไกล
  สูงส่งทัดเทียมเทพไท สดุดีไว้ หนึ่งเดียวนี้

  King of Kings, King of Kings
  ปกครองไพร่ฟ้า ด้วยความรัก ด้วยธรรมโดยแท้จริง

  King of Kings, King of Kings
  ราชันผู้ยิ่งใหญ่ ก้องไปทั้งฟ้าดิน
  พระทรงครองในทศพิธราชธรรม
  พระชี้นำให้มีความรักและสามัคคี
  King of Kings.

  พระองค์ทรงเหน็ดเหนื่อย ทุกข์พระวรกาย
  เพื่อปวงชนชาวไทย ได้อยู่บนผืนแผ่นดินร่มเย็น
  ยั่งยืนสืบไป

  (ซ้ำ *)

  Liked by 1 person

 3. rapeseed

  บล็อกทั่นพี่เข้าสามบล็อกคืนนี้คะ มีเรื่องจะเล่าให้ฟัง หนุ่มด็อกเตอร์เยอรมันไปเยี่ยมพ่อกับเรา ฮีบอกว่า พ่อเธอมีบางส่วนคล้ายท่าน เราแปลให้พ่อฟัง พ่อร้องเสียงด้ง บอกเขาว่าอย่าพูดอย่างน้ัน ขี้กลากจะขึ้นหัวพ่อ

  Liked by 1 person

 4. rapeseed

  บล็อกทั่นพี่เข้าสามบล็อกคืนนี้คะ มีเรื่องจะเล่าให้ฟัง หนุ่มด็อกเตอร์เยอรมันไปเยี่ยมพ่อกับเรา ฮีบอกว่า พ่อเธอมีบางส่วนคล้ายท่าน เราแปลให้พ่อฟัง พ่อร้องเสียงด้ง บอกเขาว่าอย่าพูดอย่างน้ัน ขี้กลากจะขึ้นหัวพ่อ

  Liked by 1 person

 5. samunchon ผู้เขียนเรื่อง

  ด้วยสติรู้ตัว ด้วยปัญญารู้คิด
  และด้วยความสุจริตจริงใจ
  King ภูมิพล 5-12-52
  .
  กราบบังคมทูลใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท
  ขอพระราชทานบรมราชานุญาต…
  .
  http://wp.me/p3uK8h-2R
  King ภูมิพล
  .

  Liked by 1 person

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.