บทเพลงจากพระราชนิพนธ์ สมเด็จพระเทพฯ " เดินตามรอยเท้าพ่อ "

บทเพลงจากพระราชนิพนธ์ สมเด็จพระเทพฯ ” เดินตามรอยเท้าพ่อ “


กราบบังคมทูลฝ่าละอองพระบาท ขอพระราชทานราชานุญาต…

Through the dark jungle, very dense,
Which stretches out interminably , somber and immense…
I follow without stopping the footstep of my Father.
Oh Father, I am dying of hunger and I am tired.

ผ่านเข้าไปในป่าใหญ่ น่ากลัว ทึบ
แผ่ไปโดยไม่มีที่สิ้นสุด มืด และกว้าง มีต้นไม้ใหญ่ใหญ่เหมือนหอคอยที่เข้มแข็ง
ฉันเดินตามรอยเท้าอันรวดเร็วของพ่อโดยไม่หยุด
พ่อจ๋า…ลูกหิวจะตายอยู่แล้วและเหนื่อยด้วย

http://wp.me/p3uK8h-2W
บทเพลงจากพระราชนิพนธ์, สมเด็จพระเทพ, เดินตามรอยเท้าพ่อ


สมเด็จพระเทพฯ ตามรอยเท้าพ่อ

เดินตาม
ร้อยเท้าพ่อ 8:54
เดินตามรอยเท้าพ่อ 7:52
ขับร้องโดย เตือนใจ สินธุวณิก รศ.สุทธิ พิกุลศิริ มานพ อำพันธุ์
บทเพลงตามรอยเท้าพ่อ ผลิตโดย มานพ อำพันธุ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์พระราชนิพนธ์
“เดินตามรอยเท้าพ่อ”

ย้อนกลับ

หน้าหลัก

อ่านหน้าต่อ

ตามรอยเท้าพ่อ

ฉันเดินตามรอยเท้าอันรวดเร็วของพ่อโดยไม่หยุด
ผ่านเข้าไปในป่าใหญ่ น่ากลัว ทึบ แผ่ไปโดยไม่มีที่สิ้นสุด มืด และกว้าง
มีต้นไม้ใหญ่ใหญ่เหมือนหอคอยที่เข้มแข็ง
พ่อจ๋า…ลูกหิวจะตายอยู่แล้วและเหนื่อยด้วย
ดูซิจ๊ะ…เลือดไหลออกมาจากเท้าทั้งสองที่บาดเจ็บของลูก
[ลูกกลัวงู เสือ และหมาป่า]
พ่อจ๋า…เราจะถึงจุดหมายปลายทางไหม?

ลูกเอ๋ย…ในโลกนี้ไม่มีที่ไหนดอก
ที่มีความรื่นรมย์และความสบายสำหรับเจ้า
ทางของเรามิได้ปูด้วยดอกไม้สวยสวย

จงไปเถิด แม้ว่ามันจะเป็นสิ่งที่บีบคั้นหัวใจเจ้า
พ่อเห็นแล้วว่า หนามตำเนื้ออ่อนอ่อนของเจ้า
เลือดของเจ้าเปรียบดั่งทับทิมบนใบหญ้าใกล้น้ำ
น้ำตาของเจ้าที่ไหลต้องพุ่มไม้สีเขียว
เปรียบดั่งเพชรบนมรกตที่แสดงความงามเต็มที่

เพื่อมนุษยชาติ จงอย่าละความกล้า
เพื่อเผชิญกับความทุกข์ให้อดทนและสุขุม
และจงมีความสุขที่ได้ยึดอุดมการณ์ที่มีค่า
ไปเถิด…ถ้าเจ้าต้องการเดินตามรอยเท้าพ่อ…

“Le Pas de Mon Père”
(In My Father’s Footsteps)

Through the dark jungle, very dense,
Which stretches out interminably, somber and immense…
I follow without stopping the footstep of my Father.
Oh Father, I am dying of hunger and I am tired.
Look! The blood is running from my two wounded feet…
Father! Will we arrive at our destination?

Child! On the earth there exists no place
Full of pleasure and comfort for you.
Our road is not covered with pretty flowers.

Go! Always, even if it breaks your heart
I see the thorns prick your tender skin.
Your blood: rubies on the grass, near the water.
On the green shrubbery, your tears dropped.
Diamonds on emerald shows their beauty.

For all human races does not lose its courage
In the face of pain. Be tenacious and wise.
And be happy to have an ideal so dear.
Go! if you want to walk in the footstep of your Father.

Princess Sirindhorn’s famous poem, “Le Pas de Mon Père” (In My Father’s Footsteps), written in 1976,

The National Geographic Magazine of the October 1982 issue, the poem had been translated as follows:
เดินตามรอยเท้าพ่อนิตยสาร National Geographic ประจำเดือนตุลาคม ค.ศ.1982 ได้เทิดทูนในหลวง
โดยลงบทความเรื่อง Thailand’s Working Royalty หมายถึง “พระราชกรณียกิจใหญ่หลวงนัก”ท้ายสุดได้อัญเชิญพระราชนิพนธ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เรื่อง “เดินตามรอยเท้าพ่อ”โดยถ่ายทอด เป็นภาษาอังกฤษ แสดงถึงพระวิริยะอุตสาหะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการประกอบพระราชณียกิจ ซึ่งคนไทยทุกคนสมควรที่จะสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่เปรียบมิได้

ที่มา :
 National Geographic, 1982 – Thai Royal Family page 498 เดินตามรอยเท้าพ่อ

ที่มา :
 ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท

Royal Highness Princess AFootsteptoFollow

บทเพลงจากพระราชนิพนธ์ สมเด็จพระเทพฯ
” เดินตามรอยเท้าพ่อ ”
.
Through the dark jungle, very dense,
Which stretches out interminably , somber and immense…
I follow without stopping the footstep of my Father.
Oh Father, I am dying of hunger and I am tired.
.
ผ่านเข้าไปในป่าใหญ่ น่ากลัว ทึบ
แผ่ไปโดยไม่มีที่สิ้นสุด มืด และกว้าง มีต้นไม้ใหญ่ใหญ่เหมือนหอคอยที่เข้มแข็ง
ฉันเดินตามรอยเท้าอันรวดเร็วของพ่อโดยไม่หยุด
พ่อจ๋า…ลูกหิวจะตายอยู่แล้วและเหนื่อยด้วย
.
http://wp.me/p3uK8h-2W
บทเพลงจากพระราชนิพนธ์, สมเด็จพระเทพ, เดินตามรอยเท้าพ่อ
.


ความคิดคำนึงพระราชนิพนธ์ระหว่าง พ.ศ.๒๕๑๔-๒๕๑๙รวบรวมพระราชนิพนธ์บทร้อยกรองเป็นภาษาฝรั่งเศส และทรงประพันธ์เป็นภาษาไทยเทียบเคียงตามฉันทลักษณ์ผรั่งเศส จรัสศรี วัชราภัย ได้ถอดความเป็นภาษาอังกฤษ ทิพสุดาสุนทรเวช ถอดความเป็นภาษาเยรมัน มีคำแปลป็นภาษาจีน รวมบทพระราชนิพนธ์ ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชนิพนธ์ระหว่าง พ.ศ.๒๕๑๔-๒๕๑๙ ขณะทรงศึกษาวิชาฝรั่งเศส ณโรงเรียนจิตรลดา และคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเกี่ยวกับธรรมชาติ สัตว์ พืช ดอกไม้ แมงมุม ดิน รุ่งอรุณ ฯลฯ บทกวีเหล่านี้สะท้อนทัศนคติที่ทรงชื่นชมธรรมชาติและเข้าใจความเป็นไปของโลก
กาลเวลาที่ผ่านเลยพระราชนิพนธ์ร้อยกรองและเพลงไทยพระราชนิพนธ์ 60 บท ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งได้จัดแบ่งเป็น 6 กลุ่ม คือ บทร้อยกรองที่มีแก่นเรื่องหลากหลาย 20 บท, บทร้อยกรองอวยพรวันวิสาขบูชา 8 บท, บทร้อยกรองอวยพรวันปีใหม่ 3 บท, บทร้อยกรองเพลงไทยต่าง ๆ 9 เพลง, บทร้อยกรองที่ได้แนวคิดจากเพลงอังกฤษและฝรั่งเศส 4 บท และ บทร้อยกรองภาษาฝรั่งเศส 16 บท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงแปลเป็นภาษาไทย 10 บทถวายดีวีดีเพลง”เดินตามรอยเท้าพ่อ”กรมประชาสัมพันธ์ ทูลเกล้าฯ ถวาย ดีวีดีเพลง “เดินตามรอยเท้า พ่อ”(14/10/2009)- …..อาจารย์วิวัฒน์ ศัลยกำธร ประธานมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ และกรรมการมูลนิธิสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง ……เข้าเฝ้าทูลเกล้าฯ
บทเพลงตามรอยเท้าพ่อ

บทเพลงตามรอยเท้าพ่อ

บทเพลงตามรอยเท้าพ่อ

บทเพลงตามรอยเท้าพ่อ

บทเพลงตามรอยเท้าพ่อ

บทเพลงตามรอยเท้าพ่อ
นายดุษฏี สินเจิมสิริ อดีตอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยนายประวิน พัฒนะพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 4 พิษณุโลก นางดวงมาลย์ ศรีกิจวิไลกุล ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย พิษณุโลก อาจารย์วิวัฒน์ ศัลยกำธร ประธานมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ และกรรมการมูลนิธิสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง นายมานพ อำพันธุ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์ คณะข้าราชการสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์ รศ.สุทธิ พิกุลศิริ ผอ.ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.นครสวรรค์ นายสมเจตน์ พรมบุญตา ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบรรพต นายอัครเดช พรมกัลป์ ผู้อำนวยการลาดยาวเคเบิลทีวี นายธรรมนาถ ประกอบแสง นักดนตรีอิสระ นางศศิกัญจนา คุณวัฒนพร ร.ต.หญิงวรวีย์ พุ่มกลิ่น อาจารย์และนักเรียนโรงเรียนนครสวรรค์ พันโทหญิงเสียงพิณ อาภรณ์รัตน์ พันตรีหญิงพัชรินทร์ สุริยาพิทักษ์ โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ เข้าเฝ้าทูลเกล้าฯถวายดีวีดีเพลง เดินตามรอยเท้าพ่อ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2552ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้า…รู้สึก…แลลึกซึ้ง ซึ่งสำเนียง เสียงภายใน…update 15-12-2555 02:40
wannaprasart blog.


บทเพลงจากพระราชนิพนธ์
สมเด็จพระเทพฯ – ” เดินตามรอยเท้าพ่อ “

2 thoughts on “บทเพลงจากพระราชนิพนธ์ สมเด็จพระเทพฯ ” เดินตามรอยเท้าพ่อ “

 1. samunchon ผู้เขียนเรื่อง

  บทเพลงจากพระราชนิพนธ์ สมเด็จพระเทพฯ
  ” เดินตามรอยเท้าพ่อ ”
  .
  Through the dark jungle, very dense,
  Which stretches out interminably , somber and immense…
  I follow without stopping the footstep of my Father.
  Oh Father, I am dying of hunger and I am tired.
  .
  ผ่านเข้าไปในป่าใหญ่ น่ากลัว ทึบ
  แผ่ไปโดยไม่มีที่สิ้นสุด มืด และกว้าง มีต้นไม้ใหญ่ใหญ่เหมือนหอคอยที่เข้มแข็ง
  ฉันเดินตามรอยเท้าอันรวดเร็วของพ่อโดยไม่หยุด
  พ่อจ๋า…ลูกหิวจะตายอยู่แล้วและเหนื่อยด้วย
  .
  http://wp.me/p3uK8h-2W
  บทเพลงจากพระราชนิพนธ์, สมเด็จพระเทพ, เดินตามรอยเท้าพ่อ
  .

  Liked by 1 person

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.