คลัีงเก็บรายวัน: กันยายน 30, 2009

พันธสัญญาเดิม อิสยาห์ 2,เพลง อิสยาห์ 2:2-3

พันธสัญญาเดิม อิสยาห์ 2,เพลง อิสยาห์ 2:2-3พระเจ้าทรงครอบครองอย่างสันติทั่วสากล

4 “………………… …………………….
และเขาทั้งหลายจะตีดาบของเขาให้เป็นผาลไถนา
และหอกของเขาให้เป็นขอลิด
ประชาชาติจะไม่ยกดาบต่อสู้กันอีก
เขาจะไม่ศึกษายุทธศาสตร์อีกต่อไป”
อิสยาห์ 2:4

http://wp.me/p3uK8h-3d
พันธสัญญาเดิม, อิสยาห์,
อ่านเพิ่มเติม