The Prince of Egypt-Deliver Us [Thai] ธีรนัยน์ ณ หนองคาย

The Prince of Egypt-Deliver Us [Thai] ธีรนัยน์ ณ หนองคาย


The Prince of Egypt

The Prince of Egypt
เพลง Deliver Us[ปลดปล่อยเรา]
ประกอบภาพยนตร์การ์ตูนเรื่อง The Prince of Egypt
ขับร้องโดย
ธีรนัยน์ ณ หนองคาย – ซิปโพร่า (แม่ของโมเสส ตอนแรกคลอด)
พิชญ์พิรัล สุภัทรวณิชย์ [น้องพาว อายุ 7 ขวบ]…

http://goo.gl/29pxGs
the prince of egypt พากย์ไทย, The Prince of Egypt, Deliver Us [Thai], ปลดปล่อยเราไป, ธีรนัยน์ ณ หนองคาย

น้ำมนต์ ธีรนัยน์ ณ หนองคาย

This video is unavailable
ผู้ใช้ลบวิดีโอนี้แล้ว
ขออภัยในความไม่สะดวก

The Prince of Egypt [ปี 1998]
: ปลดปล่อยเราไป [ Sub Thai ]
The Prince of Egypt – Deliver Us [Thai]
ธีรนัยน์ ณ หนองคาย

The Prince of Egypt – Deliver us Thai – S + t
1
โคลน
ทราย
น้ำ
ฟาง
เร็วเข้า
2
โคลน ยกขึ้น
ทราย เอ้าดึง
ฟาง เอายกขึ้น
น้ำ
เร็วขึ้น
3
เจ็บเกินทนบนแผ่นหลังแส้มันฟาดใส่
แสบเค็มเกลือเหงื่อรินไหลไม่สิ้นสาย
เอโลฮิม พระเบื้องบน
เหล่าปวงชนขอวอนไหว้
โปรดช่วยคลาย
สุดยันได้ไหว
4
Yaldi hatov veh harach
Al tira veh al tifchad

ปลดปล่อยเราที
โปรดปรานีปลดปล่อยเราไป
โอพระองค์อย่าหลงลืมเรา
ถูกทรายแผดเผากายใจ
ปลดปล่อยเราไปสู่ดินแดนพันธสัญญา
จงช่วยพาดังวาจาเคยให้
5
ลูกเอยจำใจพรากจากเจ้าไป
เป็นทางเดียวเจ้าอาจพ้นภัย
สักวันคงมาได้ยล
หากเบื้องบนจะปล่อยเรามา – ปลดปล่อยเราที
6
โปรดปรานีปลดปล่อยเราไป
ถูกกลั่นแกล้งข่มเหงมานาน
ดังไฟคอยผลาญหัวใจ
ปลดปล่อยเราไปสู่ดินแดนพันธสัญญา
ให้พ้นภัยได้เป็นไททั่วหน้า
จงช่วยพา ทรงสัญญาต่อเรา
7
เงียบเถิดอย่าดิ้นเลย
เจ้าเอยอย่าร้องไห้
หลับไปบนสายธารไหลนอง
ขอจำจงขึ้นใจเสียงเพลงที่แม่ร้อง
ให้ก้องดังเจ้ายังอยู่ข้างแม่
8
โปรดเถิดโอสายธารช่วยพัดผ่านให้ข้า
ฝากพาเอาหัวใจของแม่
ถึงยังแดนแคว้นใดพ้นภัยแน่แท้
ไปเถิดเพื่อเห็นแก่ลูกข้า
9
ปลอดภัยกันเสียที
โชคดีจากนี้ไป
โอเทพไทจงให้พรน้องเรา
เจ้าจงเติบโตใหญ่วันใดกลับมา
ช่วยปล่อยพวกเราเถิดข้ารอ

มา แรเมซีส
พาน้องชายเจ้าไปเฝ้าฟาโรห์กัน

โมเสส
10
ปลดปล่อยเราไป โปรดจงส่งผู้นำดวงใจ
นำให้ไปดินแดนแห่งพันธสัญญา
จงช่วยพาเช่นสัญญาให้เรา

จงช่วยปล่อยเรา

The Prince of Egypt – Deliver us Thai – S + t
1
Khlon
Sai
Nam
Fang
Reo khao
2
Khlon yok khuen
Sai ao dueng
Fang ao yok khuen
Nam
Reo khuen!
3
Chep koen thon bon phaen lang sae man fat sai
Saep khem kluea nguea rin lai mai sin sai
Elohim, phra bueang bon
Lao puang chon kho won wai
Plot chuai khlai
Sut yan dai wai
4
Yaldi hatov veh harach
Al tira veh al tifchad

Plot ploi rao thi
Prot prani plot ploi rao pai
O phra ong, ya long luem rao
Thuk sai phaet phao kai chai
Plot ploi rao pai su din daen phanthasanya
Chong chuai pha dang wacha khoei hai
5
Luk oei, cham chai phrak chak chao pai
Pen thang diao chao at phon phai
Sak wan khong ma dai yon
Hak bueang bon cha ploi rao ma – Plot ploi rao thi
6
Prot prani plot ploi rao pai
Thuk klan klaeng khom heng ma nan
Dang fai khoi phlan duang chai
Plot ploi rao pai su din daen phanthasanya
Hai phon phai dai pen thai thua na
Chong chuai pha song sanya to rao
7
Ngiap thoet, ya din loei
Chao oei, ya rong hai
Lap pai bon sai than lai nong
Kho cham chong khuen chai siang phleng thi mae rong
Hai kong dang chao yang yu khang mae
8
Prot thoet, O sai than, chuai phat phan hai kha
Fak pha ao hua chai khong mae
Thueng yang daen khwaen dai phon phai nae thae
Pai thoet phuea hen kae luk kha
9
Plot phai kan sia thi
Chok di chak ni pai
O, thep thai chong hai phon nong rao
Chao chong toep to yai wan dai klap ma
Chuai ploi phuak rao thoet. Kha ro

Ma, Rameses
Pha nong chai chao pai fao Pharaoh kan

Moses
10
Plot ploi rao pai, prot chong song phu nam duang chai
Nam hai pai din daen haeng phanthasanya
Chong chuai pha chen sanya hai rao

Chong chuai ploi rao

The Prince of Egypt – Deliver us Thai – S + t
1
(Mud)
(Sand)
(Water)
(Straw)
(Faster)
2
(Mud and lift)
(Sand and pull)
(Straw and raise up)
(Water)
(Faster!)
3
(Unbearable pain on my shoulder increases with the sting of the whip)
(My pain is endless like the salt of my sweat)
(Elohim, God on high)
(All of us are imploring your kindness)
(Please relieve us of this suffering)
(We can no longer stand it)
4

(My good and tender son)
(Don’t be afraid and don’t be scared)

(Release us)
(Please have mercy and set us at liberty)
(O, my Lord, don’t forget us)
(The sand is burning both our bodies and minds)
(Release us to the promised land)
(Bring us there as you have given your word)
5
(My son, I’m unwilling to leave you)
(But this is the only chance you may avoid your peril)
(I hope one day we will meet again)
(If only our superior would deliver us – Release us)
6
(Please take a pity on us and let us go)
(We have been oppressed for so long)
(As if our hearts were being consumed by fire)
(Release us to the promised land)
(Remove us from the bondage and let us all enjoy liberty)
(Lead us to the land you have promised us)
7
(Hush now and be still)
(My dearest one, please don’t cry)
(Fall into the dream upon the ever flowing stream)
(And please commit to your memory this song I sing to you)
(The sound of my song will always keep you by my side)
8
(Hear my prayer, O River, wash my worry away)
(And bring this heart of a mother)
(To any place where danger is no more for certain)
(Go now for the sake of my child)
9
(At last, you are safe)
(And safe shall you stay from now on)
(O, God Almighty bless my brother)
(Grow up and come back one day)
(Then help us to be liberated. I’ll be waiting for you)

(Come, Rameses)
(Bring your brother to an audience with Pharaoh)
(Moses)
10
(Release us, send us someone to guide our hearts)
(And steer us to the promised land)
(Bring us there as you have promised us)

(Release us)
The Prince of Egypt – Deliver us Thai – S + t

The Prince of Egypt-Deliver Us [Thai] ธีรนัยน์ ณ หนองคาย

ธีรนัยน์ ณ หนองคาย จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

น้ำมนต์ ธีรนัยน์ ณ หนองคาย

The Prince of Egypt – Deliver Us [Thai]

ธีรนัยน์ ณ หนองคาย

[ทาสฮีบรู – Slaves]
จงปล่อยเราที โปรดปรานี จงปล่อยเราไป
ถูกรังแกข่มเหงมานาน ย่อมคอยไขว่คว้างดวงใจ
จงปล่อยเราไป สู่ดินแดนพันธะสัญญา ให้พ้นภัย
ให้เป็นไทด้วยท่าน จงช่วยพาแดนสัญญาหมู่มวล

[โยคิเวด – Yocheved]
หยุดเถิดอย่าดิ้นเลย เจ้าเอยอย่าร้องไห้
ปลอดภัยบนสายธารไหลนอง
ขอจำจงขึ้นใจเสียงเพลงที่แม่ร้อง
ให้ก้องดังเจ้ายังอยู่ข้างแม่

โปรดเถิดโอ้สายธารช่วยพัดผ่านให้ข้า
ฝากพาเอาหัวใจของแม่
ถึงยังแดนแคว้นใด พ้นภัยแน่แท้
ไปเถิด เพื่อเห็นแก่ลูกข้า

[มีเรียม – Young Miriam]
ปลอดภัยกันเสียที โชคดีจากนี้ไป
โปรดเทพไท้จงให้พรน้องเรา
เจ้าจงเติบโตใหญ่ วันใดกลับมา
ช่วยปล่อยพวกเราเถิดข้ารอ

[ราชินี]
มา ราเมซิส พาน้องชายเจ้าไปเฝ้าฟาโรห์กัน …โมเสส

[ทาสฮีบรู – Slaves]
จงปล่อยเราไป พระองค์จงส่งผู้นำปวงใจ
เพื่อไปดินแดนแห่งพันธะสัญญา จงช่วยพาแดนสัญญาให้เรา

[โยคิเวด – Yocheved]
จงช่วยปล่อยเรา

– – – – – – – – – – – – – – – – –
เนื้อเพลงdeliver us พากย์ไทย
แบบ………[ไม่แน่ใจอย่างแรง]

The Prince of Egypt
Deliver Us [Thai]
ธีรนัยน์ ณ หนองคาย
.
เพลง Deliver Us[ปลดปล่อยเรา]
ประกอบภาพยนตร์การ์ตูนเรื่อง The Prince of Egypt
.
ขับร้องโดย
ธีรนัยน์ ณ หนองคาย – ซิปโพร่า (แม่ของโมเสส ตอนแรกคลอด)
พิชญ์พิรัล สุภัทรวณิชย์ [น้องพาว อายุ 7 ขวบ]…
.
http://goo.gl/29pxGs
the prince of egypt พากย์ไทย, The Prince of Egypt, Deliver Us [Thai], ปลดปล่อยเราไป, ธีรนัยน์ ณ หนองคาย
.

The Prince of Egypt

The Prince of Egypt

รู้สึก…แลลึกซึ้ง ซึ่งสำเนียง เสียงภายใน

wannaprasart blog

3 thoughts on “The Prince of Egypt-Deliver Us [Thai] ธีรนัยน์ ณ หนองคาย

 1. samunchon ผู้เขียนเรื่อง

  The Prince of Egypt
  Deliver Us [Thai]
  ธีรนัยน์ ณ หนองคาย
  .
  เพลง Deliver Us[ปลดปล่อยเรา]
  ประกอบภาพยนตร์การ์ตูนเรื่อง The Prince of Egypt
  .
  ขับร้องโดย
  ธีรนัยน์ ณ หนองคาย – ซิปโพร่า (แม่ของโมเสส ตอนแรกคลอด)
  พิชญ์พิรัล สุภัทรวณิชย์ [น้องพาว อายุ 7 ขวบ]…
  .
  http://goo.gl/29pxGs
  The Prince of Egypt, Deliver Us [Thai], ปลดปล่อยเราไป, ธีรนัยน์ ณ หนองคาย
  .

  Liked by 1 person

 2. samunchon ผู้เขียนเรื่อง

  The Prince of Egypt
  Deliver Us [Thai]
  ธีรนัยน์ ณ หนองคาย
  .
  เจ็บเกินทนบนแผ่นหลังแส้มันฟาดใส่
  แสบเค็มเกลือเหงื่อรินไหลไม่สิ้นสาย
  เอโลฮิม พระเบื้องบน
  เหล่าปวงชนขอวอนไหว้
  โปรดช่วยคลาย
  สุดยันได้ไหว
  .
  .
  http://goo.gl/29pxGs
  The Prince of Egypt, Deliver Us [Thai], ปลดปล่อยเราไป, ธีรนัยน์ ณ หนองคาย
  .

  Liked by 1 person

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.