คลัีงเก็บรายวัน: กันยายน 22, 2009

เพลงแผ่นดินไทย - โรส วลัยพรรณ

เพลงแผ่นดินไทย – โรส วลัยพรรณ


โรส วลัยพรรณ กับงานเพลงร็อกปลุกใจไทยรักชาติ

แผ่นดินทอง ของไทย ทุกคน
ต้องผจญ กว่าจะมี เสรี
เข้าฟาดฟัน สู้มัน เต็มที่
จึงได้มี แผ่นดินสยาม…นามว่าไทย

http://goo.gl/KlVHJh
เพลงแผ่นดินไทย, โรส วลัยพรรณ, วลัยพรรณ
อ่านเพิ่มเติม