คลัีงเก็บรายวัน: สิงหาคม 20, 2009

青空とシャボン玉 09/5/21 どこまで飛んで行くのでしょう design-koba - มันจะบินไปที่ท้องฟ้าสีฟ้าและฟองสบู่ 09/5/21

เพลงพระคาถาชินบัญชร


ขออาราธนา
หมู่พระพุทธชิโนรส ชั้นพระมหาเถระทั้งหลาย ๘๐ พระองค์

ซึ่งล้วนแต่เป็นผู้ชนะข้าศึก คือกิเลส รุ่งเรืองงามอยู่ด้วยเดชแห่งศีล
จงมาสถิตดำรงอยู่ทั่วองค์ อวัยวะน้อยใหญ่ของข้าพเจ้า

http://wp.me/p3uK8h-3x
พระคาถาชินบัญชร อ่านเพิ่มเติม