คลัีงเก็บรายวัน: สิงหาคม 7, 2009

ต้นธาร,ความยุติธรรม

ต้นธารแห่งความยุติธรรม


ผองกู ผู้ทุกข์ยาก
ร่วมลำบาก และตรากตรำ

เที่ยงตรง เป็นธงนำ
ยุติธรรม เป็นต้นธาร

🙏🐸😍🎀❤️💋🐝🐔🍀😘🌞🌐🌀🐞🐠
http://wp.me/p3uK8h-3E
ต้นธารแห่งความยุติธรรม
อ่านเพิ่มเติม