บทกวี ท่านจันทร์ พันธะแห่งมิตร

บทกวี ท่านจันทร์ พันธะแห่งมิตร


พันธมิตร จิตมั่น ใจ มุ่ง
ร่วมผดุง คนดี ศรี หล้า
ร่วมเผด็จ คนชั่ว ต่ำช้า
ร่วมกู้ ชาติกล้า ไม่กลัว

🙏🙏🐸💋🐝🐔🍀😘🌞🌐🌀🐞🐠
พ.กิ่งโพธิ์ (ท่านจันทร์)
https://wp.me/p3uK8h-3O

ท่านจันทร์

พั น ธ ะ แ ห่ ง มิ ต ร

พันธมิตร จิตมั่น ใจ มุ่ง
ร่วมผดุง คนดี ศรี หล้า
ร่วมเผด็จ คนชั่ว ต่ำช้า
ร่วมกู้ ชาติกล้า ไม่กลัว

เพื่อสาม สถาบัน มั่นคง
เพื่อธรรม ดำรง ถ้วนทั่ว
เพื่อคน พ้นเขลา-เมามัว
เพื่อข้าว ในครัว ยังมีกิน!

ผู้แต่ง
พ.กิ่งโพธิ์ (ท่านจันทร์)
วันศุกร์ที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๑
แรม ๒ ค่ำ เดือน ๗ ปีชวด

ท่านจันทร์,พันธะแห่งมิตร

บทกวี ท่านจันทร์ พันธะแห่งมิตร

ท่านจันทร์,พันธะแห่งมิตร

บทกวี ท่านจันทร์ พันธะแห่งมิตร

สาธุ สาธุ สาธุ


…รู้สึก…อย่างลึกซึ้ง ซึ่งสำเนียง เสียงภายใน


…wannaprasart blog.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.